Jak poprawić jakość opieki nad pacjentem z depresją w medycynie pierwszego kontaktu?

Simon Gilbody i wsp – Educational and organizational interventions to improve the management of depression in primary care. A systematic review JAMA 2003;289;3145
Depresja jest trzecią pod względem częstości przyczyną konsultacji u lekarzy pierwszego kontaktu. Pomimo, że rozpoznaje się ją coraz częściej, to wiele przypadków pozostaje niezauważonych, a jakość leczenia pozostawia wiele do życzenia.

Wśród częstych problemów związanych z terapią wymienia się niewłaściwy dobór dawki leku przeciwdepresyjnego, nie stosowanie się do zaleceń terapeutycznych, wynikające często ze słabej komunikacji pomiędzy lekarzem a pacjentem, a także niski poziom psychoterapii.

Od lat trwają próby opracowania interwencji edukacyjnych, które poprawiłyby poziom opieki nad chorymi na depresję. Autorzy z Leeds przeprowadzili systematyczny przegląd badań oceniających skuteczność tych interwencji. Wśród 36 publikacji wybranych z elektronicznych baz danych w oparciu o słowa kluczowe “depresja” i “podstawowa opieka zdrowotna”, 29 stanowiły kontrolowane próby kliniczne.

Stwierdzono, że największą skutecznością charakteryzowały się złożone działania ukierunkowane na edukację lekarza, zwiększenie udziału opieki pielęgniarskiej w procesie leczenia oraz ściślejsze współdziałanie pomiędzy ośrodkami pierwszego kontaktu a lecznictwem specjalistycznym. Zadowalające efekty dawało telefoniczne poradnictwo dotyczące stosowania leków, prowadzone przez wykwalifikowanych doradców i pielęgniarki. Z kolei proste, jednowątkowe interwencje edukacyjne były względnie nieskuteczne.

Podsumowując, dotychczasowe sposoby poprawy jakości leczenia depresji są niedoskonałe. Aktualny system opieki nad chorymi na depresję wymaga reorganizacji.

Opracowane na podstawie: JAMA / 2003-06-18

0 replies on “Jak poprawić jakość opieki nad pacjentem z depresją w medycynie pierwszego kontaktu?”