Rozpoznanie nadciśnienia-obawy pacjentów

John Benson i Nicky Britten – Keep taking the tablets BMJ 2003;326:1314
Prawidłowe leczenie nadciśnienia tętniczego oznacza często konieczność wieloletniego przyjmowania wielu leków hipotensyjnych, nie pozbawionych działań niepożądanych. Lekarze przepisujący leki zbyt rzadko poświęcają pacjentom czas na rozmowę i rozwiązywanie ich wątpliwości dotyczących skuteczności leczenia, ubocznych efektów działania leków oraz oczekiwanych korzyści terapii hipotensyjnej.

Autorzy pracy przeprowadzili ankietę wśród blisko 600 osób z nadciśnieniem, będących pod opieką jednej przychodni, zatrudniającej lekarzy podstawowej opieki medycznej; odpowiedź uzyskali od 77 % pytanych. Kwestionariusz składał się z trzech grup pytań, dotyczących: zastrzeżeń co do leczenia hipotensyjnego, działań niepożądanych leków oraz powodów przyjmowania leków.

2/3 spośród osób, które wypełniły ankietę stwierdziło, że wolałoby obniżyć ciśnienie tętnicze metodami niefarmakologicznymi, a 1/3 ankietowanych zastanawiało się, czy nadal musi przyjmować leki hipotensyjne. Pytani o powody, dla których przyjmują leki hipotensyjne, chorzy równie często odpowiadali, że biorą je oczekując korzystnych efektów leczenia, jak i ze względu na ewentualne nieprzyjemności podczas kolejnej wizyty u lekarza (odpowiednio: 87 i 92 %). Jedynie połowa pytanych uzasadniała kontynuację leczenia dobrym lub lepszym niż poprzednio samopoczuciem. 36 % osób odczuwało w przeszłości niepożądane efekty leków, a 17 % doznaje niepożądanych działań aktualnie przyjmowanych preparatów. Tylko nieliczni ankietowani (15 %) przyznali, że świadomie rozważali korzyści oraz niepożądane działania leków i uznali, że proponowane przez lekarzy preparaty należy stosować.

Według autorów wiedza, jakie problemy z leczeniem mają chorzy na nadciśnienie tętnicze, może ułatwić wspólne podejmowanie decyzji o leczeniu hipotensyjnym i poprawić wskaźniki skuteczności terapii.

Opracowane na podstawie: BMJ / 2003-06-14

0 replies on “Rozpoznanie nadciśnienia-obawy pacjentów”