Otyłość i choroby z nią skojarzone u pacjentów leczonych w poradni przyszpitalnej

Jian Huang i wsp – Prevalence of overweight, obesity, and associated diseases among outpatients in a public hospital South Med J 2003;96:558
W Stanach Zjednoczonych, według różnych szacunków, nieprawidłową masę ciała (nadwagę lub otyłość) stwierdza się u 64,5% populacji, a samą otyłość u 30,5%. Z powodu powikłań otyłości w USA umiera 300 000 osób rocznie.

Do chorób skojarzonych z nadmierną masą ciała można zaliczyć: cukrzycę typu 2, nadciśnienie tętnicze, dyslipidemię, chorobę niedokrwienną serca, choroby naczyń mózgowych, zespół bezdechu sennego, chorobę zwyrodnieniową stawów. Na otyłość i jej powikłania narażone są przede wszystkim osoby o niższym statusie społeczno-ekonomicznym i osoby rasy czarnej.

Autorzy prezentowanej pracy ocenili częstość zaburzeń masy ciała oraz jej konsekwencje zdrowotne u 1507 kolejnych pacjentów leczonych w ramach opieki podstawowej w poradni uniwersyteckiej w Shraveport, Luizjana. Większość z badanych nie miała dodatkowego komercyjnego ubezpieczenia zdrowotnego, a 75% pacjentów stanowiły osoby rasy czarnej. Wśród pacjentów poradni nadwagę rozpoznano u 29% a otyłość u 52%, co wyraźnie odróżnia tę grupę od populacji ogólnej. Ponadto 14% stanowiły osoby z patologiczną otyłością (BMI>40 kg/m2), podczas gdy w populacji ogólnej dotyczy ona zaledwie 2,2%.

Choroby często kojarzące się z nieprawidłową masą ciała odnotowano u 80% populacji pacjentów z nadwagą lub otyłością i 56% osób z prawidłowym BMI. Dla pacjentów z nadwagą ryzyko jednoczesnej obecności trzech lub więcej schorzeń wzrastało ponad pięciokrotnie, a dla pacjentów z otyłością kilkunastokrotnie. Mimo to otyłość figurowała na liście głównych problemów medycznych zaledwie w 2,3% poradnianych historii chorób. Otyłość i nadwaga są w chwili obecnej głównymi przyczynami chorób cywilizacyjnych pacjentów poradni przyszpitalnych, co wymaga podjęcia bardziej zdecydowanych działań profilaktyczno-leczniczych.

Opracowane na podstawie: Southern Medical Journal / 2003-06-09

0 replies on “Otyłość i choroby z nią skojarzone u pacjentów leczonych w poradni przyszpitalnej”