Zastosowanie metod przesiewowych w diagnostyce otępienia

U.S. Preventive Services Task Force – Screening for dementia: recommendation and rationale Ann Intern Med 2003;138:925
Organizacja U.S. Preventive Services Task Force (USPSTF) ogłosiła uaktualnione wytyczne dotyczące badań przesiewowych w kierunku demencji. Grupa ekspertów stwierdziła, że obecny stan wiedzy nie pozwala na jednoznaczne zalecenie rutynowego skriningu w tym zakresie.

Istnieją dowody na skuteczność niektórych leków w hamowaniu postępów choroby Alzheimera, brak jednak przekonujących danych potwierdzających skuteczność takiego postępowania, u osób kwalifikowanych do terapii na podstawie badań przesiewowych prowadzonych w warunkach podstawowej opieki medycznej. Nie jest bowiem pewne, na ile wiarygodne jest stawiane w taki właśnie sposób rozpoznanie.

Jednym z najczęściej stosowanych testów w ocenie zaburzeń poznawczych jest Mini Mental State Examination (MMSE). Wyniki tego testu należy jednak odnosić do wieku i wykształcenia pacjenta. W przeciwnym wypadku może to prowadzić do rozpoznań fałszywie dodatnich. Test Functional Activities Questionnaire (FAQ) pozwala dobrze ocenić deficyty w codziennym funkcjonowaniu pacjenta. Zarówno MMSE jak i FAQ pozwalają zdiagnozować otępienie z porównywalną czułością i specyficznością. Wczesne wykrycie zaburzeń poznawczych umożliwia wdrożenie właściwego leczenia.

Brak jest jednak przekonujących danych uzasadniających konieczność wprowadzenia na szeroką skalę badań przesiewowych w podstawowej opiece medycznej, u osób nie zdradzających objawów deficytów poznawczych czy zespołu otępiennego. Ocenę funkcji poznawczych należy przeprowadzać przy podejrzeniu ich upośledzenia (na podstawie obserwacji, wywiadu, relacji rodziny, znajomych czy opiekunów).

Opracowane na podstawie: Annals of Internal Medicine / 2003-06-03