Inhibitory konwertazy vs diuretyki u chorych nadciśnieniem tętniczym i cukrzycą – wyniki ANBP2

ANBP2 diabetes subgroup shows ACE inhibitor reduces cardiovascular events and new diabetes vs diuretics www.theheart.org, Heartwire News 2003
Osoby z cukrzycą stanowią grupę wysokiego ryzyka powikłań sercowo-naczyniowych (SN), stąd poszukiwania optymalnych strategii leczenia. Podczas 18. zjazdu American Society of Hypertension ogłoszono wyniki analizy podgrupy chorych z nadciśnieniem i cukrzycą, uczestników badania ANBP2 (the Second Australian National Blood Pressure study).

Australijskia próba ANBP2 dotyczyła porównania leczenia nadciśnienia tętniczego inhibitorem konwertazy (ACE-i) i diuretykiem. Badanie przeprowadzono na ponad 6 tysiącach osób, w tym ponad 440 chorych z rozpoznaną cukrzycą typu II (DM II) w chwili rozpoczęcia badania.

Podczas 4-letniej obserwacji w całej grupie leczonej inhibitorem konwertazy wykazano o 11% mniej incydentów sercowo-naczyniowych w porównaniu z diuretykiem. W analizie podgrupy z DM II stwierdzono ponad 40% wzrost ryzyka powikłań SN. Wykazano, że leczenie ACE-i było związane z istotną, 33% redukcją nowych rozpoznań DM II (obserwacja analogiczna jak w badaniach HOPE i LIFE). W DM II terapia, której podstawę stanowił inhibitor konwertazy, ograniczyła o 26% występowanie liczonych łącznie zgonów i powikłań SN (trend statystyczny) oraz o 60% rozwój niewydolności serca (p=0.04).

Badanie, w przeciwieństwie do wyników badania ALLHAT, potwierdza przewagę leczenia opartego na inhibitorze konwertazy. Przy porównywalnej kontroli nadciśnienia tętniczego w grupie z cukrzycą leczenie inhibitorem konwertazy zmniejszyło ryzyko powikłań SN oraz wiązało się z redukcją rozwoju nowych przypadków DM II. Uzasadnia to wybór inhibitora konwertazy w prewencji cukrzycy i jej powikłań u osób z nadciśnieniem tętniczym.

Opracowane na podstawie: doniesienie prasowe / 2003-05-22

 

0 replies on “Inhibitory konwertazy vs diuretyki u chorych nadciśnieniem tętniczym i cukrzycą – wyniki ANBP2”