Stres, zawał serca a kibicowanie wydarzeniom sportowym

J S Chi, R A Kloner – Stress and myocardial infarction Heart 2003;89:475
Wiele badań dotyczy poszukiwań czynników wyzwalających nagłe zgony sercowe, które u niemal 1/3 chorych stanowią pierwszy objaw choroby wieńcowej. Niedokrwienie mięśnia serca może być indukuwane przez wysiłek fizyczny, palenie czy negatywne emocje, takie jak: złość, napięcie, smutek. Czynnikiem wyzwalającym incydenty wieńcowe mogą być także sytuacje katastroficzne np. trzęsienia ziemi czy wojna.

Chi i Kloner komentują wyniki opublikowanej w tym samym numerze “Heart” pracy Berthier i wsp., opisującej zmiany wskaźników śmiertelności mężczyzn i kobiet w dniu zwycięstwa Francji w Pucharze Świata w piłkę nożną w 1998 roku.

Autorzy przytaczają wyniki wcześniejszych obserwacji pochodzących z Holandii, gdzie zanotowano wzrost śmiertelności z powodu choroby wieńcowej i udarów wśród mężczyzn w dniu, w którym reprezentacja piłkarska tego kraju przegrała ważny mecz. Również badacze angielscy odnotowali 25% wzrost liczby zawałów serca bezpośrednio po przegranym przez Brytyjczyków meczu z Argentyną w 1998 roku.

Tymczasem w komentowanej pracy odnotowano wśród mężczyzn spadek śmiertelności z powodu zawału serca w dniu, w którym reprezentacja Francji zdobyła Puchar Świata. Zdaniem Chi i Klonera obserwacja ta jest szczególnie istotna, bowiem po raz pierwszy wykazano zmniejszenie śmiertelności związane ze zdarzeniem pozytywnym, podczas gdy w poprzednich badaniach skupiano się głównie na emocjach negatywnych. Przypuszczenie, że pozytywne emocje mogą modyfikować ryzyko zdarzeń sercowo-naczyniowych jest intrygujące i zasługuje na dalsze badania zwłaszcza, że jak piszą autorzy komentarza, „choć wynik meczu może decydować o życiu i śmierci fanów footbalu, to kibiców piłki nożnej nie zabraknie.”

Opracowane na podstawie: Heart / 2003-05-29

0 replies on “Stres, zawał serca a kibicowanie wydarzeniom sportowym”