Rokowanie chorych hospitalizowanych z powodu niewydolności serca

H M Blackledge, J Tomlinson, I B Squire – Prognosis for patients newly admitted to hospital with heart failure: survival trends in 12 220 index admission in Leicestershire 1993-2001 Heart 2003;89:615
Głównym celem pracy opublikowanej w Heart było określenie przebiegu niewydolności serca (HF) po hospitalizacji, podczas której po raz pierwszy rozpoznano chorobę.

Badaniem objęto grupę ponad 12000 pacjentów z Leicestershire, hospitalizowanych w latach 1993-2001 z powodu po raz pierwszy rozpoznanej HF. Do zebrania danych dotyczących: przeżywalności, potencjalnych czynników etiologicznych, wpływu chorób towarzyszących, jak również statusu społeczno-ekonomicznego i czynników demograficznych, posłużył system Narodowego Biura Statystycznego.

Jak odnotowali autorzy, liczba hospitalizacji z powodu HF gwałtownie rosła pomiędzy rokiem 1993 a 1998, a następnie utrzymywała się na niezmienionym, wysokim poziomie. Choć w czasie obserwacji przeżywalność w tej grupie chorych poprawiła się w sposób istotny, to jednak rokowanie chorych hospitalizowanych z powodu HF pozostaje złe, 20% umiera w ciągu miesiąca, a 40% w czasie pierwszego roku po przyjęciu do szpitala.

Szczególnie zagrożone są osoby starsze, płci męskiej oraz te, u których pojawienie się HF było poprzedzone zawałem serca. Jest to grupa pacjentów, wśród których badanie przesiewowe w kierunku HF i bezobjawowej dysfunkcji lewej komory wydaje się szczególnie uzasadnione.

Opracowane na podstawie: Heart / 2003-05-28

0 replies on “Rokowanie chorych hospitalizowanych z powodu niewydolności serca”