Nagły zgon sercowy u kobiet – częstość występowania i czynniki ryzyka

Christine M. Albert i wsp – Prospective study of sudden cardiac death in women in the United States Circulation 2003;107:2096
Nagły zgon sercowy (NZS) występuje u kobiet rzadziej niż u mężczyzn. Z tego powodu kobiety stanowią mniejszość w badaniach klinicznych, a dane na temat czynników ryzyka i częstości występowania NZS u kobiet są słabo udokumentowane.

Przeprowadzono analizę długoterminowej obserwacji ponad 120 tysięcy uczestniczek badania Nurses` Health Study. Zakres wieku włączonych do badania kobiet wynosił 30-55 lat. W ciągu 22 lat obserwacji stwierdzono 244 przypadki NZS, z czego 90% poza szpitalem.

Wykazano, że z wiekiem częstość NZS wzrastała. Kobiety z NZS miały częściej czynniki ryzyka choroby wieńcowej (1 lub 2 czynniki kolejno u 94% i 73%, p<0,001 w porównaniu z osobami bez NZS). Czynnikami związanymi istotnie z 3- do 4-krotnym wzrostem ryzyka NZS były palenie, cukrzyca, nadciśnienie tętnicze oraz wywiad zawału serca. Zwraca uwagę, że 70% kobiet z NZS nie miało wcześniej objawów choroby wieńcowej.

U kobiet z pełną dokumentacją, w 88% przypadków potwierdzono arytmię jako pierwotny mechanizm NZS w pierwszej godzinie od początku objawów (w innych badaniach wykazano podobną częstość arytmii u mężczyzn t.j. 91%).

Badanie potwierdziło rzadszą niż u mężczyzn częstość występowania NZS u kobiet. Jednocześnie wykazano brak możliwości określenia prostego modelu ryzyka o odpowiedniej czułości diagnostycznej, który wyselekcjonowałby kobiety z najwyższym ryzykiem NZS.

W opinii autorów modyfikowanie czynników ryzyka choroby wieńcowej, które występują z wyższą częstością u kobiet z NZS, może zmniejszyć częstość występowania nagłego zgonu sercowego.

Opracowane na podstawie: Circulation / 2003-04-29