Hipoglikemia a niedokrwienie mięśnia sercowego w cukrzycy

Cyrus Desouza i wsp – Association of hypoglicemia and cardiac ischemia Diabetes Care 2003;26:1485
Prawidłowa kontrola glikemii u chorych z cukrzycą typu II (DM II) jest związana ze zmniejszeniem częstości powikłań wieńcowych. Podczas intensywnej terapii istnieje jednak ryzyko indukowania hipoglikemii, która może prowadzić do zaburzeń repolaryzacji (stan proarytmiczny) i niedokrwienia u osób z DM II i chorobą wieńcową (IHD).

Dostępność nowoczesnych technik ciągłego monitorowania glikemii oraz EKG metodą Holtera pozwoliła na przeprowadzenie badania z jednoczesnym, 72-godzinnym monitorowaniem glikemii i zmian niedokrwiennych w EKG. Do badania włączono 19 chorych z IHD oraz wyrównaną DM II na insulinoterapii.

W badanej grupie stwierdzono średnio 3 epizody hipoglikemii (<70mg/dl) na chorego, o średnim czasie trwania do 3 godzin. Wykazano, że epizody bólu wieńcowego występowały częściej w czasie objawowej hipoglikemii (38%) i przy szybkich zmianach poziomu glikemii > 100 mg%/h (18%). Nie stwierdzono bólu wieńcowego w czasie normoglikemii. W analizie Holtera wykazano 8 epizodów bólu wieńcowego ze zmianami w EKG (6 podczas hipoglikemii i 2 w czasie szybkich zmian glikemii > 100mg%/h).

Badanie potwierdziło, że u osób z chorobą wieńcową i DM II, epizody hipoglikemii i szybkich zmian glikemii są związane z występowaniem bólów wieńcowych i niedokrwieniem. Wskazane są dalsze badania obejmujące większą grupę osób, które pozwolą opracować strategie zapobiegania epizodom niedokrwienia związanym z hipoglikemią.

Opracowane na podstawie: Diabetes Care / 2003-05-20

0 replies on “Hipoglikemia a niedokrwienie mięśnia sercowego w cukrzycy”