Raport JNC 7- miejsce diuretyków, stan „przednadciśnieniowy”-polemika

The Response at ASH to the New JNC 7 Guidelines, www.medscape.com American Society of Hypertension 18th Annual Meeting May 14 – 17, 2003, New York, NY
Ogłoszone na zjeździe American Society of Hypertension (ASH) wytyczne JNC 7 (Seventh Report of the Joint National Committee on Prevention, Detection, Evaluation, and Treatment of High Blood Pressure) wzbudzają dyskusje naukowców zajmujacych się nadciśnieniem.

Dr J. Laragh, jeden z założycieli ASH, na konferencji prasowej w Nowym Jorku zakwestionował uznanie diuretyków za leki pierwszego rzutu w niepowikłanym nadciśnieniu tętniczym. Jego zdaniem można wyróżnić dwa główne patomechanizmy nadciśnienia: nadciśnienie sodozależne połączone z niską aktywnością reninową oraz nadciśnienie z nadmierną aktywnością reninową osocza. Chorzy, u których występuje pierwsze zaburzenie (30-35% przypadków nadciśnienia) dobrze reagują na diuretyki. U chorych z wysoką aktywnością reninową (>0.65 ng/ml/h) skuteczniejsze są leki wpływające na układ renina-angiotensyna-aldosteron.

Dr Laragh uważa, że odpowiednio dobrane leczenie (na podstawie oznaczenia aktywności reninowej lub zamiany preparatu na inny przy nieskuteczności poprzedniego) pozwala na osiągnięcie kontroli ciśnienia u większości pacjentów za pomocą monoterapii. W badaniu ALLHAT, którego wyniki znacząco wpłynęły na wytyczne JNC 7, protokół zakładał natomiast dołączanie leków według ustalonego schematu. Na dowód swojej teorii dr Laragh przytacza wyniki badania ANBP2 (the Second Australian National Blood Pressure Study), w którym ACE inhibitor wykazał przewagę nad diuretykiem.

Kolejną kontrowersyjną kwestią w JNC 7 jest utworzenie nowej kategorii – wartości ciśnienia skurczowego 120-139 mm Hg lub rozkurczowego 80-89 mm Hg określono jako „stan przednadciśnieniowy” i zalecono modyfikację stylu życia dla prewencji powikłań sercowo-naczyniowych. W poprzednich wytycznych JNC 6 z 1997 roku wartości te były sklasyfikowane jako ciśnienie wysokie prawidłowe. Zdaniem Laragha nowa kategoria może spowodować niepotrzebne nadmierne obawy u 45 milionów Amerykanów. Modyfikacja stylu życia jest w praktyce bardzo trudna do osiągnięcia. Wg autora, istnieje także niebezpieczeństwo uniformizacji w traktowaniu pacjentów, podczas gdy każdy z nich wymaga indywidualnego podejścia.

Opracowane na podstawie: doniesienie prasowe / 2003-05-17

0 replies on “Raport JNC 7- miejsce diuretyków, stan „przednadciśnieniowy”-polemika”