Lekarz rodzinny, przychodnia typu walk-in, izba przyjęć – jakość opieki i zadowolenie pacjentów

Brian Hutchison i wsp – Patient satisfaction and quality of care in walk-in clinics, family practices and emergency departments: the Ontario Walk-In Clinic Study CMAJ 2003;168:977
Organizacja podstawowej opieki zdrowotnej jest tematem wielu dyskusji. W Kanadzie od lat 80-ych powstało wiele prywatnych przychodni typu walk-in, przyjmujących chorych z doraźnymi problemami zdrowotnymi.

Istnieją różne poglądy na temat jakości opieki zdrowotnej w tych placówkach, zwłaszcza lekarze rodzinni wyrażają obawy o brak ciągłości, niedostateczną jakość i wysoki koszt leczenia. Z kolei pacjenci cenią sobie łatwy dostęp do przychodni typu walk-in, także poza godzinami pracy gabinetów lekarzy rodzinnych.

Badacze z Kanady porównywali satysfakcję pacjentów i ocenianą przez ekspertów jakość opieki w przychodniach lekarzy rodzinnych (family practice, ponad 50% przyjmowanych chorych to pacjenci na stale zarejestrowani), prywatnych przychodniach (walk-in clinik, mniej niż 50% stałych pacjentów) oraz izbach przyjęć prowincji Ontario.

Grupę badaną stanowiły 433 osoby z ośmioma wybranymi, ostrymi, niezagrażającymi życiu chorobami. Okazało się, że najbardziej zadowoleni byli pacjenci lekarzy rodzinnych, najmniej – pacjenci izb przyjęć. Różnice w poziomie satysfakcji pomiędzy pacjentami przychodni lekarzy rodzinnych i walk-in były nieznamienne. Z kolei, eksperci najwyżej ocenili jakość opieki medycznej w izbach przyjęć (73.1% zgodności ze standardami postępowania) i prywatnych klinikach (69.9%), najniżej – w przychodniach lekarzy rodzinnych (64.1% – różnica znamienna statystycznie).

Autorzy zwracają uwagę, iż nie ma prostej zależności pomiędzy zadowoleniem pacjenta a umiejętnościami lekarza- ocena jakości opieki w ocenie ekspertów była odwrotna do zadowolenia pacjentów.

Opracowane na podstawie: Canadian Medical Associaton Journal / 2003-04-15

0 replies on “Lekarz rodzinny, przychodnia typu walk-in, izba przyjęć – jakość opieki i zadowolenie pacjentów”