Czy dłuższa wizyta lekarska oznacza lepszą jakość opieki zdrowotnej?

Benjamin Druss i David Mechanic – Should visit lenght be used as a quality indicator in primary care? Lancet 2003;361:1148
Komentarz w kwietniowym numerze pisma Lancet poświęcono zagadnieniu, czy czas wizyty lekarskiej jest wykładnikiem jakości opieki w medycynie pierwszego kontaktu? Zgodnie z niedawnym przeglądem piśmiennictwa Wilsona i Childsa, odpowiedź na to pytanie jest twierdząca. Teoretycznie, im dłuższa konsultacja, tym mniejsze ryzyko pominięcia istotnych dla zdrowia wątków.

Zdaniem autorów komentarza praktyka wydaje się jednak bardziej złożona. O czasie wizyty lekarskiej decydują liczne czynniki, w tym kulturowe (przykładowo, przeciętny mieszkaniec USA jest przyzwyczajony do wizyt 18-22 minutowych, stąd podział Wilsona i Childs, w którym wizyty trwające niewiele ponad 10 min. uznano za długie byłby dla niego trudny do zaakceptowania). Istotne są również kwestie związane z pacjentem (rodzaj problemu zdrowotnego, rosnące oczekiwania wobec lekarza wynikające z nieograniczonego dostępu do informacji o nowych metodach diagnostycznych i leczniczych) oraz lekarzem (organizacja pracy lub po prostu przyzwyczajenie).

Należy uwzględnić również czynniki takie jak kształt systemu ochrony zdrowia i wymagania usługodawcy. Dla tego ostatniego wydłużenie czasu konsultacji oznacza konieczność zwiększenia liczby zatrudnionych w opiece zdrowotnej. Z tego punktu widzenia istotniejsza jest kliniczna i ekonomiczna zależność pomiędzy dłuższymi wizytami a innymi potencjalnymi strategiami poprawy jakości usług. Tym samym, o jakości opieki zdrowotnej nie decyduje wydajność pojedynczego lekarza, ale sprawne współdziałanie pomiędzy tym lekarzem a innymi składowymi systemu ochrony zdrowia. W tym świetle, łączny czas poświęcony pacjentowi jest mniej istotny. Kluczowe znaczenie ma to, jak najefektywniej ten czas wykorzystać.

Opracowane na podstawie: Lancet / 2003-04-05

0 replies on “Czy dłuższa wizyta lekarska oznacza lepszą jakość opieki zdrowotnej?”