Upowszechnianie odkryć w medycynie

D.M. Berwick – Disseminating innovations in health care JAMA 2003;289:1969
Artykuł redakcyjny JAMA poświęcono upowszechnianiu odkryć naukowych.

Medycyna jest dziedziną opierającą się na osiągnięciach nauki. Skuteczność systemu ochrony zdrowia zależy od możliwości aktywnego i szybkiego wprowadzenia osiągnięć medycyny do praktyki lekarskiej.

Profilaktykę przeciw szkorbutowi we flocie brytyjskiej zastosowano dopiero po ponad 200 latach od momentu stwierdzenia przez kapitana Jamesa Lancastera w 1601 roku, że odpowiednia ilośc soku z cytryny chroni załogę statków przed śmiercią wywołaną szkorbutem.

W obecnym systemie zdrowia również widoczne jest opóźnienie we wdrażaniu do praktyki medycznej ważnych odkryć. Zdaniem autorów artykułu, dla wprowadzenia nowych odkryć kluczowe znaczenie ma aktywność jednostek nakierowanych na stworzenie prekursorskich wartości i idei. Drugą grupę stanowią osoby, które badają i oceniają innowacje na małych grupach pacjentów, a trzecią adaptujący innowacje do konkretnych warunków kulturowych, społecznych, organizacyjnych.

W ten sposób odkrycia naukowe mogą być zaakceptowane przez bardziej konserwatywne środowiska medyczne jako standard postępowania.

Opracowane na podstawie: JAMA / 2003-04-16

0 replies on “Upowszechnianie odkryć w medycynie”