Wzrost ciśnienia tętniczego może poprzedzać cukrzycę typu 2 o wiele lat

Sherita Hill Golden i wsp – Blood pressure in young adulthood and the risk of type 2 diabetes in middle age Diabetes Care 2003;26:1110
U osób w średnim wieku nadciśnienie tętnicze często towarzyszy cukrzycy. Podwyższone ciśnienie tętnicze może wpływać na wcześniejsze wystąpienie powikłań naczyniowych cukrzycy typu 2. Wyniki nielicznych badań wskazują, że już 3-16 lat przed rozpoznaniem cukrzycy, wartości ciśnienia tętniczego mogą być wyższe niż u osób, które później nie zachorowały na cukrzycę.

Autorzy z Baltimore przeprowadzili wieloletnie badanie obserwacyjne, którego celem było precyzyjna ocena zależności pomiędzy podwyższonym ciśnieniem tętniczym a ryzykiem cukrzycy typu 2 oraz ustalenie, na ile lat przed wystąpieniem cukrzycy dochodzi do wzrostu ciśnienia. Grupę badaną stanowiło 1152 studentów medycyny jednej z amerykańskich uczelni.

W okresie obserwacji, wynoszącym średnio 38 lat, stwierdzono 77 potwierdzonych przypadków cukrzycy. Średni wiek w chwili rozpoznania choroby wynosił 58 lat. Już u 30-latków średnie wartości ciśnienia skurczowego (SBP) i rozkurczowego (DBP) w czasie studiów były znamiennie wyższe u osób, u których później wystąpiła cukrzyca niż u osób, które na nią nie zachorowały (odpowiednio 122 vs 119 mm Hg i 78 vs 75 mm Hg). Dynamika wzrostu SBP i DBP była również większa w grupie osób, u których rozpoznano cukrzycę (SBP 0.49 vs 0.27 mm Hg/rok, DBP 0.24 vs 0.17 mm Hg/rok), jednak w tym przypadku znamienność statystyczna zanikała po uwzględnieniu różnic w wartościach BMI i innych czynnikach ryzyka.

Podsumowując, wzrost ciśnienia tętniczego może poprzedzać cukrzycę typu 2 nawet o 20-25 lat. Wyższe ciśnienie tętnicze w tym okresie może przyczynić się do rozwoju powikłań cukrzycy jeszcze przed jej rozpoznaniem.

Opracowane na podstawie: Diabetes Care / 2003-04-22

0 replies on “Wzrost ciśnienia tętniczego może poprzedzać cukrzycę typu 2 o wiele lat”