Efekt białego fartucha odpowiada reakcji ciśnienia tętniczego na stres w innych sytuacjach

Paolo Palatini i wsp – The white-coat effect is unrelated to the difference between clinic and daytime blood pressure and is associated with greater reactivity to public speaking Journal of Hypertension 2003;21:545
Za miarę tzw. „efektu białego fartucha” uznaje się różnicę pomiędzy wysokością ciśnienia mierzonego w gabinecie lekarskim a średnim ciśnieniem w ciągu dnia. Wartość ta może nie odpowiadać rzeczywistemu wzrostowi ciśnienia wynikającemu z wizyty u lekarza. Nie określono dotychczas dokładnie związku efektu białego fartucha i występowania wzrostu ciśnienia tętniczego (RR) w innych sytuacjach stresowych.

Przeprowadzono badanie 64 chorych z nadciśnieniem tętniczym i 33 osób z normotensją. Wzrost RR podczas wizyty lekarskiej korelował ze wzrostem RR w trakcie testu stresu związanego z publicznym przemawianiem (speech test-ST). Chorzy z nadciśnieniem tętniczym i efektem białego fartucha wykazywali podczas testu stresu wyższy o około 20 mm Hg przyrost RR oraz wyższe wydzielanie adrenaliny. Dla porównania, osoby z nadciśnieniem tętniczym i normalną reakcją RR podczas pomiaru w gabinecie lekarskim oraz osoby bez nadciśnienia, reagowały umiarkowanym wzrostem RR podczas stresu.

Badanie wskazuje, że osoby z efektem białego fartucha mogą wykazywać podobny wzrost RR w innych sytuacjach stresowych. Średnia wartość ciśnienia w ciągu dnia może wobec tego nie odpowiadać podstawowemu RR, ze względu na możliwość występowania innych bodźców stresowych odpowiedzialnych za podwyższony poziom RR w czasie monitorowania. W opinii autorów należy kontynuować badania nad precyzyjnym określeniem kryterium rozpoznawania NT białego fartucha oraz oceny jego leczenia i prewencji powikłań.

Opracowane na podstawie: Journal of Hypertension / 2003-03-22

0 replies on “Efekt białego fartucha odpowiada reakcji ciśnienia tętniczego na stres w innych sytuacjach”