Anorexia nervosa – czy zwiększa ryzko zgonu?

S.R. Korndorfer i wsp – Long-term Survival of Patients With Anorexia Nervosa: A Population-Based Study in Rochester, Minn Mayo Clin Proc 2003;78:278
Anorexia nervosa to schorzenie, w którym na skutek lęku przed przyrostem masy ciała dochodzi do ścisłej kontroli przyjmowania pokarmów, wyrażającej się trwałym i nadmiernym ubytkiem masy ciała z towarzyszącymi zaburzeniami o charakterze somatycznym (utrata libido, wtórny brak miesiączki). Sądzi się, że schorzenie to znacznie zwiększa ryzyko zgonu.

Śmiertelność z powodu jadłowstrętu psychicznego w latach 50-tych oceniono na 10%, a w latach 80-tych na 2-4%. Ryzyko zgonu, w stosunku do dobranych według wieku i płci osób z populacji ogólnej, określane standaryzowanym wskaźnikiem śmiertelności wzrastało 1,4-17 krotnie. Dane te uzyskano jednak w badaniach prowadzonych w ośrodkach specjalistycznych, do których trafiają najciężej chorzy.

Autorzy omawianej pracy wykorzystali rejestry chorych prowadzone w latach 1935-89 i ocenili losy 208 mieszkańców Rochester (193 kobiet, 15 mężczyzn), którzy spełnili kryteria rozpoznania anorexia nervosa. Badaną grupę cechowała w różnym stopniu wyrażona aktywność choroby. Średni okres obserwacji wynosił 27 lat. Oceniony standaryzowany współczynnik śmiertelności nie różnił się istotnie od populacji referencyjnej, dobranej na podstawie wieku, płci i rasy. Anorexia nervosa była podstawową przyczyna zgonu u jednej osoby, dwie popełniły samobójstwa, a 6 zmarło z powodu powikłań choroby alkoholowej. Rozkład pozostałych przyczyn zgonów nie różnił się od populacji referencyjnej.

Badanie podkreśla zjawisko współwystępowania jadłowstrętu psychicznego z depresją i skłonnością do nałogów. W przeciwieństwie do innych prac epidemiologicznych, nie potwierdzono wzrostu śmiertelności w niewyselekcjonowanej grupie chorych z anorexia nervosa.

Opracowane na podstawie: Mayo Clinic Proceedings / 2003-03-17

 

0 replies on “Anorexia nervosa – czy zwiększa ryzko zgonu?”