Prewencja miażdżycy u dzieci

Rae-Ellen W. Kavey i wsp – American Heart Association guidelines for primary prevention of atherosclerotic cardiovascular disease beginning in childhood Circulation 2003;107:1562
Proces miażdżycowy rozpoczyna się już we wczesnym dzieciństwie. Badania anatomopatologiczne dzieci i młodzieży wykazały, że występowanie zmian miażdżycowych koreluje z klasycznymi czynnikami ryzyka: cholesterolem LDL, trójglicerydami, skurczowym i rozkurczowym ciśnieniem tętniczym, otyłością i paleniem papierosów.

W badaniu Bogalusa Heart Study nasilenie miażdżycy oceniano na podstawie nagromadzenia wapnia w naczyniach wieńcowych lub grubości ściany tętnicy szyjnej u 29-39 latków monitorowanych od 4 roku życia. Stwierdzono dodatnią korelację zmian miażdżycowych z otyłością i podwyższonym ciśnieniem w wieku dziecięcym oraz z otyłością i dyslipidemią w okresie młodzieńczym. Szereg badań epidemiologicznych potwierdziło narastający problem nadwagi w grupie wiekowej 6-17 lat.

W związku z powyższym American Heart Association wydało zalecenia dotyczące prewencji miażdżycy u dzieci. U każdego dziecka należy stosować program profilaktyki polegający na: promowaniu diety z ograniczeniem spożycia tłuszczów nasyconych, normalizacji masy ciała, zwiększeniu aktywności fizycznej do 60 min/dzień, ograniczeniu spożycia soli <6 g/dobę, kontroli ciśnienia tętniczego i prewencji palenia papierosów. Dzieciom z dyslipidemią i rodzinnym wywiadem choroby wieńcowej należy wykonać pełen lipidogram. Nieprawidłowe stężenia cholesterolu całkowitego, cholesterolu LDL, HDL i trójglicerydów wynoszą odpowiednio: >200 mg%; >130 mg%, <35 mg% i >150 mg%. Terapię farmakologiczną można rozważyć wtedy, gdy stężenie cholesterolu LDL przekracza 190 mg% lub 160 mg% i występują dodatkowe czynniki ryzyka. Lekami preferowanymi są żywice i statyny.

Opracowane na podstawie: Circulation / 2003-03-29

 

0 replies on “Prewencja miażdżycy u dzieci”