Zespół przewlekłego zmęczenia – definicja

Petros Skapinakis, Glyn Lewis i Venetsanos Mavreas – Unexplained fatigue syndromes in a multinational primary care sample: specificity of definition and prevalence and distinctiveness from depression and generalized anxiety Am J Psych 2003;160:785
Dotychczas uważano, że szerokie definiowanie zespołu przewlekłego zmęczenia (ZPZ) powoduje, że rozpoznanie to obejmuje także wiele osób z chorobami psychicznymi – depresją lub zespołami lękowymi. Celem analizy danych zebranych w ramach WHO Collaborative Project on Psychological Problems in General Health Care było stwierdzenie, czy zawężenie kryteriów rozpoznania pozwoli zidentyfikować osoby z “czystym” zespołem przewlekłego zmęczenia, bez współistniejących zaburzeń psychicznych.

Badanie przeprowadzono w oparciu o kwestionariusz CIDI u 5438 pacjentów  opieki podstawowej. ZPZ szerzej definiowano jako uczucie zmęczenia trwające co najmniej miesiąc, nie ustępujące po odpoczynku i relaksie. Ścisła definicja ZPZ opracowana przez Centrum Kontroli Chorób (CDC), objęła przypadki przewlekłego zmęczenia z towarzyszącymi co najmniej trzema objawami somatycznymi: bólem, bólami głowy, upośledzeniem koncentracji i/lub pamięci, snem nie dającym wypoczynku.

Zastosowanie szerokiej definicji ZPZ pozwoliło na jego rozpoznanie u 7.99% badanych, natomiast diagnoza ZPZ wg definicji CDC była uzasadniona jedynie u 1.69%. Na podstawie zastosowanego modelu wyważonej regresji logistycznej stwierdzono, że wśród chorych z ZPZ rozpoznanym na podstawie szerokiej definicji, objawy depresji lub zespołów lękowych występowały u 53% chorych, natomiast po zastosowaniu definicji CDC – aż u 81% chorych. Dodanie objawów somatycznych do kryteriów rozpoznania ZPZ nie przyczynia się zatem do identyfikacji “czystych” postaci choroby i raczej utrudnia, niż ułatwia decyzje terapeutyczne. Zdaniem autorów, obserwacja ta może mieć znaczenie przy opracowywaniu nowej edycji międzynarodowej klasyfikacji chorób ICD-11.

Opracowane na podstawie: American Journal of Psychiatry / 2003-04-17

0 replies on “Zespół przewlekłego zmęczenia – definicja”