Ciągły pomiar glukozy ujawnia nierozpoznane epizody hipoglikemii

Ana Chico i wsp – The continuous glucose monitoring system is useful for detecting unrecognized hypoglycemias in patients with type I and II diabetes but is not better than frequent capillary measurements for improving metabolic control Diab Care 2003;26:1153
Wielokrotnie wykazano korzyści ścisłej kontroli glikemii w zapobieganiu powikłaniom cukrzycy. Dążenie do stanu “prawie normoglikemii” może jednak zwiększać ryzyko objawowych i bezobjawowych incydentów hipoglikemii.

Wstępne doświadczenia z ciągłym systemem monitorującym poziom glikemii (continuous glucose monitoring system – MINIMED (“Holter glikemii”) zachęciły badaczy z Hiszpanii do oceny przydatności tego urządzenia do wykrywania epizodów hipoglikemii.

Do badania włączono 70 chorych z niewyrównaną cukrzycą typu 1 lub 2 (DM 1 lub 2). Stwierdzono, że w 3-dobowej obserwacji MINIMED wykrywał incydenty bezobjawowej hipoglikemii u 62% chorych DM 1 i 47% chorych z DM 2. W ponad 70% przypadków epizody hipoglikemii występowały podczas snu.

Zdaniem autorów na szczególne podkreślenie zasługuje stwierdzenie dużej częstości bezobjawowej nocnej hipoglikemii u pacjentów z DM 2 stosujących leki doustne. U tych chorych, wykazujących zwiększone ryzyko zawałów i udarów, unikanie hipoglikemii jest szczególnie istotne. Epizod hipoglikemii, wyzwalając reakcję stresową, może poprzez zaburzenia hemodynamiczne i zmiany hemostazy przyczynić się do powstania ostrego incydentu sercowego lub mózgowego.

Opracowane na podstawie: Diabetes Care / 2003-04-01

0 replies on “Ciągły pomiar glukozy ujawnia nierozpoznane epizody hipoglikemii”