Szybki rozwój w okresie dorastania zwiększa ryzyko nadciśnienia

Linda S. Adair i Tim J. Cole – Rapid child growth raises blood pressure in adolescent boys who were thin at birth Hypertension 2003;41:451
Uważa się, że ryzyko rozwoju nadciśnienia jest największe u osób z niską wagą urodzeniową. Z dotychczasowych badań wynika również, że ryzyko nadciśnienia tętniczego wzrasta proporcjonalnie do stopnia zmian w zakresie masy ciała i wzrostu w dzieciństwie. Nie wiadomo, jak ścisła jest ta korelacja. Nie ustalono również, czy ryzyko zależy od tego, w jakim okresie dzieciństwa nastąpiło przyspieszenie rozwoju fizycznego.

Próbę odpowiedzi na te pytania podjęli Adair i Cole analizując dane z filipińskiego badania populacyjnego, do którego kwalifikowano ciężarne matki, a następnie przez 14-16 lat obserwowano ich potomstwo (łącznie 2026 dzieci). Wysokie ciśnienie tętnicze definiowano jako wartości powyżej 90 percentyla dla wieku, wzrostu i płci.

W analizie wieloczynnikowej największe ryzyko nadciśnienia tętniczego dotyczyło chłopców z małą masą urodzeniową i dużym przyrostem masy w okresie dorastania. Szybki przyrost masy ciała w przedziałach pomiędzy 8 a 11 i 11 a 16 rokiem życia miał niekorzystny wpływ na ciśnienie tętnicze u tych chłopców, których urodzeniowa masa ciała zawierała się w dolnych dwóch trzecich wartości stwierdzanych w całej grupie badanej.

Badanie sugeruje, że dzieci z upośledzonym rozwojem w okresie płodowym są bardziej podatne na czynniki środowiskowe, które z jednej strony stymulują przyrost wagi w okresie dorastania, a z drugiej zwiększają późniejsze ryzyko sercowo-naczyniowe.

Opracowane na podstawie: Hypertension / 2003-03-24

 

0 replies on “Szybki rozwój w okresie dorastania zwiększa ryzyko nadciśnienia”