Nadciśnienie tętnicze u osób rasy czarnej

B.J. Materson – High blood pressure in African American Arch Intern Med 2003;163:521
Wiele danych epidemiologicznych wskazuje na odmienności nadciśnienia tętniczego u osób rasy czarnej w porównaniu z rasą kaukaską. U chorych rasy czarnej nadciśnienie występuje częściej, rozpoczyna się wcześniej, jest gorzej kontrolowane i ma poważniejsze następstwa. Szczególnym problemem jest bardzo częste występowanie udarów i schyłkowej niewydolności nerek w tej populacji.

W “Archives of Internal Medicine” opublikowano pierwszy raport Grupy Roboczej ds. Nadciśnienia Tętniczego Ludności Afroamerykańskiej (Hypertension in African American Working Group). Według opinii autorów raportu, gorsza skuteczność terapii hipotensyjnej u osób rasy czarnej jest często uwarunkowana czynnikami społecznymi i wynika z zaniechania intensywnych działań terapeutycznych. W terapii niefarmakologicznej podkreślono korzystne znaczenie zwiększenia aktywności fizycznej, redukcji masy ciała, ograniczenia spożycia sodu i zwiększenia spożycia potasu. W badaniu klinicznym DASH dieta niskotłuszczowa o zwiększonej zawartości produktów roślinnych, powodowała redukcję skurczowego i rozkurczowego ciśnienia tętniczego u osób rasy czarnej, w zakresie odpowiadającym sile łagodnie działającego diuretyku.

Beta blokery i inhibitory konwertazy angiotensyny wydają się w tej populacji działać słabiej od blokerów kanału wapniowego i diuretyków, ale nie stanowi to uzasadnienia do ograniczenia ich stosowania. Oba leki powinny być preferowane u osób z chorobami układu krążenia. ACE-inhibitory są zaś lekami z wyboru w cukrzycy i nefropatii. U chorych z wartościami ciśnienia przekraczającymi normę o 15 mm Hg w zakresie ciśnienia skurczowego i i 10 mm Hg rozkurczowego raport zaleca rozpoczynanie terapii od leczenia skojarzonego. Podstawowym celem terapii jest redukcja ciśnienia tętniczego do 140/90 mm Hg. U osób z cukrzycą, chorobami nerek, przerostem mięśnia serca i innymi chorobami układu krążenia, zalecany poziom kontroli powinien wynosić 130/80 mm Hg.

Opracowane na podstawie: Jama Internal Medicine / 2003-03-10

0 replies on “Nadciśnienie tętnicze u osób rasy czarnej”