Udział farmaceuty w procesie leczenia ma korzystny wpływ na kontrolę ciśnienia tętniczego

Barry L. Carter i wsp – How pharmacist can assist physicians with controlling blood pressure J Clin Hypertens 2003;5:31
Zgodnie z badaniem NHANES III w latach 1991-94 jedynie 27.4% dorosłych Amerykanów z nadciśnieniem tętniczym miało prawidłowo kontrolowane ciśnienie. W ramach rządowego programu “Healthy People” zakłada się zwiększenie tego odsetka do 50% w roku 2010. Wyniki ostatnich analiz (wskaźniki kontroli 17-23%) wskazują, iż do osiągnięcia poprawy skuteczności leczenia nadciśnienia konieczne jest wdrożenie nowych strategii na poziomie populacyjnym.

Zdaniem autora artykułu, jedną z nich może być szerokie włączenie farmaceutów do procesu leczniczego. Wiadomo, że przeciętny mieszkaniec USA odwiedza aptekę raz w miesiącu, czyli znacznie częściej niż przychodnię lekarską. Zwykle pozostaje wierny tej samej aptece. Farmaceuta jest często jedyną osobą, która ma dostęp do pełnej informacji o stosowanych przez chorego lekach, co jest istotne z punktu widzenia profilaktyki interakcji pomiędzy preparatami przepisywanymi tej samej osobie przez różnych lekarzy.

Jest więc naturalne, że lekarze coraz chętniej przekazują farmaceutom obowiązki związane z edukacją chorych i monitorowaniem leczenia. Farmaceuta analizuje stosowanie się do zaleceń terapeutycznych i działania niepożądane leków. Wyniki wielu badań wskazują, że dobrze przygotowany farmaceuta może być również skutecznym doradcą lekarza w zakresie wyboru terapii. Są dowody na to, że udział farmaceuty w zespole leczącym nie tylko zwiększa kontrolę ciśnienia tętniczego, ale również poprawia jakość życia chorych i efektywność kosztów leczenia.

Opracowane na podstawie: Journal of Clinical Hypertension / 2003-03-25

0 replies on “Udział farmaceuty w procesie leczenia ma korzystny wpływ na kontrolę ciśnienia tętniczego”