Nietolerancja leków hipotensyjnych może być zależna od zaburzeń psychicznych

Simon J. Davies i wsp – Drug intolerance due to nonspecific adverse effects related to psychiatric morbidity in hypertensive patients Arch Intern Med. 2003;163:592
Jedną z przyczyn niedostatecznej kontroli nadciśnienia może być nieprzyjmowanie leków z powodu ich działań niepożądanych. Wykazano, że 55% chorych rezygnuje z leczenia z powodu działań ubocznych w okresie 6 miesięcy od rozpoczęcia terapii hipotensyjnej.

Część pacjentów reaguje przy kolejnych lekach niespecyficznymi objawami: osłabieniem, zmęczeniem, zawrotami głowy, mało konkretnymi skargami na stan zdrowia. Zjawisko to opisywano jako “nietolerancję wielolekową”.

Zdaniem autorów, w wielu przypadkach odpowiedzialne są jednak objawy zaburzeń lękowych i depresyjnych, interpretowane błędnie jako związane z lekami nadciśnieniowymi. Przyczyna ta staje się tym bardziej prawdopodobna, im więcej kolejnych leków o różnej budowie chemicznej jest przez leczonego odrzucanych.

Autorzy analizowali 233 przypadki pacjentów, którzy w ciągu roku przynajmniej dwukrotnie zrezygnowali ze stosowania leku z powodu objawów ubocznych. Stwierdzili istotny statystycznie związek między niespecyficznymi objawami ubocznymi a wystepowaniem zaburzeń lękowych i depresyjnych oraz napadów paniki.

Autorzy dowiedli istnienia znamiennej korelacji między faktem diagnozy zaburzeń lękowych i depresyjnych a ilością niespecyficznych objawów ubocznych. Dzieje się tak, ponieważ pacjenci z zaburzeniami psychicznymi mają tendencję do traktowania jakiegokolwiek objawu fizycznego jako efektu nowo otrzymanego leku. Interpretują również błędnie objawy związane z psychiką – jako działanie niepożądane nowego leku.

Znajomość tych zależności przez internistę ordynującego terapię może zapobiec przedwczesnemu odstawieniu leków. Leczenie towarzyszących zaburzeń psychicznych przyczyni się do większej akceptacji terapii hipotensyjnej, poprawy kontroli ciśnienia i, w konsekwencji, do redukcji ryzyka sercowo-naczyniowego.

Opracowane na podstawie: Jama Internal Medicine / 2003-03-10

 

0 replies on “Nietolerancja leków hipotensyjnych może być zależna od zaburzeń psychicznych”