Czy wysiłek fizyczny bez spadku masy ciała poprawia insulinowrażliwość?

R. Ross – Does exercise without weight loss improve insulin sensitivity? Diabetes Care 2003;26:944
Komentarz redakcyjny “Diabetes Care” poświęcono związkom wysiłku fizycznego z insulinoopornością. Zależność pomiędzy wysiłkiem fizycznym a wrażliwością tkanek na insulinę była przedmiotem wielu badań. Wykazano, że jednorazowa aktywność fizyczna o umiarkowanej intensywności może zwiększyć obwodowe wchłanianie glukozy o 40%. Wpływ jednorazowego wysiłku fizycznego na insulinooporność jest jednak krótkotrwały i zanika w trakcie 48-72 godzin.

Oddziaływanie długotrwałego i powtarzanego wysiłku fizycznego na metabolizm glukozy może zależeć od towarzyszącej wysiłkowi fizycznemu redukcji masy ciała lub zmniejszeniu zawartości brzusznej tkanki tłuszczowej. Segal i wsp. badali insulinowrażliwość po 12-tygodniowym okresie treningu u osób szczupłych, otyłych i chorych na cukrzycę typu 2. U wszystkich w trakcie badania masa ciała nie uległa zmianie. Insulinowrażliwość oceniana w 4. dobie po zakończeniu programu treningowego nie uległa poprawie.

W badaniu Duncana zamieszczonym w tym samym numerze pisma wykazano z kolei korzystny wpływ aktywności fizycznej w grupie 18 osób po 6. miesiącach regularnego treningu. Badania metaboliczne przeprowadzono po 24-48 godz. od ostatniej sesji wysiłku fizycznego. Stwierdzono redukcję insulinooporności oraz wzrost aktywności lipazy lipoproteinowej. Zmiany te zaobserwowano mimo stabilnych wartości wskaźnika masy ciała i obwodu talii.

Zdaniem autora komentarza, trudno rozstrzygnąć, czy poprawa wrażliwości na insulinę następuje niezależnie od wpływu wysiłku na masę ciała. Z praktycznego punktu widzenia najistotniejsze jest, aby ćwiczenia były wykonywane z odpowiednią intensywnością, regularnie i często. Jest to zgodne z aktualnymi zrekomendacjami U.S. Centers for Disease Control and Prevention, zalecajacymi wysiłek o intensywności szybkiego marszu, 30-60 minut dziennie przez wiekszość dni w tygodniu.

Opracowane na podstawie: Diabetes Care / 2003-03-17