Badanie ALLHAT a leczenie pierwszego rzutu w nadciśnieniu-komentarz prof. Juliusa

Stevo Julius – The ALLHAT study: if you believe in evidence-based medicine, stick to it! Journal of Hypertension 2003;21:453
W marcowej edycji „Journal of Hypertension” pojawiły się kolejne komentarze ekspertów na temat badania ALLHAT.

Stevo Julius nie zgadza się z interpretacją, iż w świetle wyników ALLHAT należy uznać diuretyki za leki pierwszego rzutu w leczeniu nadciśnienia. Julius podkreśla fakt, iż w badaniu 90% uczestników było przed włączeniem leczonych hipotensyjnie, nie stanowili oni zatem grupy ze świeżo wykrytym nadciśnieniem, której w praktyce dotyczą decyzje odnośnie wyboru leczenia.

W ALLHAT badano starszą populację o dużym ryzyku sercowo-naczyniowym. Z epidemiologicznego punktu widzenia natomiast zdecydowana większość chorych to osoby w średnim wieku z 1. stopniem nadciśnienia. 70% zgonów związanych z nadciśnieniem w 10-letniej obserwacji zdarza się u osób z wyjściowo łagodnym nadciśnieniem – ta grupa jest wobec tego najistotniejsza w wymiarze populacyjnym.

Różnice dotyczą także obrazu klinicznego oraz celów leczenia. U pacjentów z łagodnym nadciśnieniem, w odróżnieniu do populacji dużego ryzyka, nie występują zmiany narządowe, często natomiast współistnieją: nadwaga, dyslipidemia i zaburzenia gospodarki węglowodanowej. Długoterminowe rokowanie w znacznym stopniu zależy od ewolucji tych dodatkowych czynników. Celem leczenia u chorych niższego ryzyka jest zapobieganie rozwojowi powikłań narządowych.

U chorych z nadciśnieniem wysokiego ryzyka (jak uczestnicy ALLHAT) celem leczenia jest opóźnienie wystąpienia zagrażających życiu manifestacji istniejących już powikłań narządowych.

Biorąc pod uwagę, że diuretyki wpływają niekorzystnie na wrażliwość na insulinę (podwyższenie glikemii obserwowano także w grupie leczonej chlortalidonem w ALLHAT) autor komentarza nie stosowałby ich jako leki pierwszego rzutu u osób, u których można przewidywać jeszcze 30 lat leczenia. Prof. Julius postuluje przeprowadzenie badań dotyczących postępowania w nadciśnieniu 1. stopnia. Jego zdaniem wymagałoby to włączenia bardzo dużej liczby pacjentów i byłoby bardzo kosztowne, ale – w dobie „Evidence Based Medicine – jest możliwe.

Opracowane na podstawie: Journal of Hypertension / 2003-03-14

 

0 replies on “Badanie ALLHAT a leczenie pierwszego rzutu w nadciśnieniu-komentarz prof. Juliusa”