ACE inhibitory lepsze od diuretyków w nadciśnieniu u mężczyzn w starszym wieku (badanie ANBP 2)

Lindon M.H. Wing i wsp – A Comparison of Outcomes with Angiotensin-Converting – Enzyme Inhibitors and Diuretics for Hypertension in the Elderly NEJM 2003;348:583
W “New England Journal of Medicine” ukazały się wyniki badania ANBP-2 – second Australian National Blood Pressure Study, poświęconego leczeniu nadciśnienia u osób starszych.

Autorzy porównali wyniki stosowania ACE inhibitora i diuretyku u 6083 chorych w wieku 65-84 lata. Badanie miało charakter prospektywnej, randomizowanej, otwartej próby klinicznej ze ślepą oceną punktów końcowych. Trwającą średnio 4.1 roku obserwację prowadzono w 1594 praktykach lekarzy rodzinnych w Australii.

Przy jednakowej redukcji ciśnienia w obu grupach (26/12 mm Hg na zakończenie obserwacji) odnotowano mniejszą o 11% liczbę podstawowych punktów końcowych (łącznie wszystkie epizody sercowo-naczyniowe oraz zgony ze wszystkich przyczyn) w grupie ACE inhibitora w porównaniu do diuretyku (p=0.05). Różnica ta była silniej zaznaczona u mężczyzn (17%, p=0.02) i nieznamienna u kobiet.

W opinii autorów, inhibitory ACE wydają się wykazywać przewagę nad diuretykami w leczeniu nadciśnienia u osób starszych, zwłaszcza mężczyzn. Uczestniczący w badaniu pacjenci byli (w porównaniu do innych prób klinicznych) stosunkowo zdrowi i aktywni (z rzadkim występowaniem powikłań nadciśnienia i epizodów sercowo-naczyniowych w wywiadzie przy włączeniu). Ponadto, badanie prowadzone było w warunkach typowej praktyki lekarza rodzinnego. Fakty te powodują, iż, zdaniem autorów, wyniki badania mogą odzwierciedlać efekty leczenia hipotensyjnego w codziennej, rutynowej praktyce.

Opracowane na podstawie: NEJM / 2003-02-13

 

0 replies on “ACE inhibitory lepsze od diuretyków w nadciśnieniu u mężczyzn w starszym wieku (badanie ANBP 2)”