Cukrzyca a choroby infekcyjne

Baiju R. Shah i Janet E. Hux – Quantifying the risk of infectious diseases for people with diabetes Diabetes Care 2003;26:510
Uważa się, że cukrzyca zwiększa podatność na choroby infekcyjne. W badaniach in vitro obserwowano upośledzenie czynności neutrofilów, a także osłabienie odpowiedzi humoralnej oraz mechanizmów antyoksydacyjnych w przebiegu cukrzycy.

Badania epidemiologiczne wskazują na częstsze występowanie w cukrzycy wielu rzadkich infekcji. Ponadto wiadomo, że cukrzyca modyfikuje przebieg zakażeń i może znacząco zwiększać związaną z nimi śmiertelność. Pomimo tych obserwacji, w większości dotychczasowych badań nie udawało się wykazać jednoznacznej korelacji pomiędzy zapadalnością na choroby infekcyjne a cukrzycą.

Próbę weryfikacji tej zależności podjęli autorzy z Kanady. W licznej grupie mieszkańców Ontario, z cukrzycą i bez cukrzycy (łącznie ponad 500 tys. osób), retrospektywnie porównywali zapadalność i śmiertelność z powodu chorób infekcyjnych.

Stwierdzili, że 46% pacjentów z cukrzycą co najmniej raz w roku konsultowała się z lekarzem lub była hospitalizowana z powodu choroby infekcyjnej. W porównaniu z osobami bez cukrzycy, względne ryzyko tego zdarzenia u chorych na cukrzycę wynosiło 1.21. Z kolei względne ryzyko hospitalizacji związanej z chorobą infekcyjną w grupie badanej oceniono na 2.17 a względne ryzyko zgonu z powodu choroby infekcyjnej na 1.92. W szerokim spektrum infekcji obserwowanych u osób z cukrzycą dominowały zakażenia o ciężkim przebiegu.

Badanie potwierdza, że cukrzyca zwiększa zapadalność i śmiertelność z powodu chorób infekcyjnych. Zdaniem autorów, oprócz mikro- i makroangiopatii, zakażenia powinny być traktowane jako powikłania cukrzycy.

Opracowane na podstawie: Diabetes Care / 2003-02-11

0 replies on “Cukrzyca a choroby infekcyjne”