Wysoka zawartość tłuszczu w diecie jest czynnikiem ryzyka cukrzycy

Anastasia C. Thanopoulou i wsp – Dietary fat intake as risk factor for the development of diabetes. Multinational multicenter study of the Mediterranean Group for the Study od Diabetes (MGSD) Diabetes Care 2003;26:302
Wciąż nie jest do końca znane, jakie znaczenie w rozwoju cukrzycy ma jakościowy skład diety. W badaniu Zutphena i wsp. dieta nie miała wpływu na ryzyko cukrzycy w 25-letniej obserwacji. Z kolei, w badaniu Nurses Health Study stwierdzono odwrotną zależność pomiędzy występowaniem cukrzycy a zawartością tłuszczów roślinnych w diecie, a w badaniach interwencyjnych obserwowano poprawę wrażliwości na insulinę u osób stosujących dietę bogatą w węglowodany i tłuszcze jednonienasycone.

W żadnej z tych prac nie przeprowadzono całościowej analizy składu diety, koncentrując się na jej pojedynczych składnikach. Tę lukę wypełnia badanie Thanopoulou i wsp.

Autorzy analizowali 3 grupy chorych: osoby ze świeżo rozpoznaną cukrzycą, osoby z niepotwierdzoną cukrzycą (definiowaną jako pojedynczy poziom glikemii na czczo 126 mg/dl lub więcej) oraz osoby z nieprawidłowym poziomem glikemii na czczo (110-125 mg/dl). Do wszystkich uczestników próby dobrano osoby kontrolne. Źródłem danych na temat nawyków dietetycznych były dzienniki i kwestionariusze.

Stwierdzono, że osoby z rozpoznaną i niepotwierdzona cukrzycą były mniej aktywne fizycznie, częściej wykonywały “siedzący” zawód i częściej pochodziły z rodzin z cukrzycą. U chorych na cukrzycę i u osób z niepotwierdzoną cukrzycą udział węglowodanów w całkowitej wartości kalorycznej diety był znamiennie mniejszy, udział całkowitych tłuszczów i tłuszczów zwierzęcych znamiennie większy, a stosunek tłuszczów roślinnych do zwierzęcych niższy niż u osób kontrolnych.

Zdaniem autorów istnieje dodatnia zależność między całkowitą zawartością tłuszczów oraz ilością tłuszczów zwierzęcych w diecie a występowaniem cukrzycy. Zwłaszcza te ostatnie mogą przyczyniać się do rozwoju cukrzycy.

Opracowane na podstawie: Diabetes Care / 2003-02-11

0 replies on “Wysoka zawartość tłuszczu w diecie jest czynnikiem ryzyka cukrzycy”