Związek pomiędzy długością snu a chorobą wieńcową u kobiet

N. T. Ayas i wsp – A Prospective Study of Sleep Duration and Coronary Heart Disease in Women Arch Intern Med 2003;163:205
Ostatnie badania pokazują, że jedynie jedna trzecia populacji amerykańskiej śpi 8 godzin na dobę, natomiast prawie jedna trzecia (31%) śpi 6 godzin lub krócej. Wykazano, że częściowe pozbawienie snu w ciągu kilku nocy wywołuje negatywne skutki dla zdrowia (u ludzi, którzy przez 6 kolejnych nocy spali jedynie po 4 godzin obserwowano wzrost wydzielania kortyzolu, aktywację układu współczulnego i pogorszenie tolerancji glukozy), natomiast długoterminowe skutki zbyt małej ilości snu pozostają nieznane.

Autorzy badania przeprowadzili ankietę wśród ponad 70 tysięcy amerykańskich pielęgniarek w wieku 45-65 lat, bez jawnej choroby wieńcowej w wywiadzie, określając średni dobowy czas trwania snu. Następnie kobiety te były obserwowane przez 10 lat pod kątem wystąpienia incydentu wieńcowego, który definiowano jako zawał mięśnia sercowego lub zgon z powodu choroby wieńcowej.

W czasie dziesięcioletniej obserwacji wystąpiły 934 incydenty wieńcowe. Względne ryzyko incydentu wieńcowego (skorygowane o inne czynniki jak palenie, BMI i chrapanie) dla kobiet śpiących 5 godzin lub krócej, 6, 7, 8 i 9 lub więcej godzin na dobę, wynosiło odpowiednio: 1.45, 1.18. 1.09, 1.00 i 1.38.

Wyniki te pokazują, że zarówno zbyt krótki, jak i zbyt długi sen wiąże się ze zwiększonym ryzykiem wystąpienia choroby wieńcowej. Chociaż mechanizmy tej zależności pozostają niewyjaśnione, należy przestrzegać pacjentów, że nadmierne ograniczenie snu może mieć niekorzystne skutki dla zdrowia.

Opracowane na podstawie: Jama Internal Medicine / 2003-01-27

0 replies on “Związek pomiędzy długością snu a chorobą wieńcową u kobiet”