Związek między długością snu a częstością występowania cukrzycy u kobiet

N. T. Ayas i wsp – A Prospective Study of Self-Reported Sleep Duration and Incident Diabetes in Women Diab Care 2003;26:380
Badania populacyjne pokazują, że dorośli Amerykanie śpią za krótko – średnio jedynie 6,85 godziny na dobę (zamiast zalecanych przez National Sleep Foundation 8 godzin). Czas snu zmiejsza się, trzydzieści lat temu wynosił średnio 7,68 godziny na dobę. Długoterminowy wpływ zbyt krótkiego snu na zdrowie nie jest do końca znany, natomiast wykazano, że krótkotrwałe częściowe pozbawienie snu prowadzi do upośledzenia tolerancji glukozy.

Autorzy badania ustalili na podstawie ankiety średni dobowy czas snu w grupie 70 tysięcy amerykańskich pielęgniarek w wieku 30 – 55 lat, bez cukrzycy w wywiadzie. W czasie 10-letniej obserwacji cukrzyca wystąpiła u 1969 kobiet. Względne ryzyko cukrzycy dla kobiet śpiących 5 godzin lub krócej, 8 godzin oraz 9 godzin i dłużej wynosiło odpowiednio: 1.57, 1.00 i 1.47. Po skorygowaniu powyższych wyników o BMI, względne ryzyko było większe dla kobiet śpiących 9 godzin lub dłużej, lecz nie dla śpiących krótko.

Dokładne mechanizmy opisanych zależności są nieznane: z jednej strony otyłość może prowadzić niezależnie do cukrzycy i do kłopotów ze snem, z drugiej zbyt krótki sen, poprzez wpływ na metabolizm leptyny, może prowadzić do otyłości, co z kolei zwiększa ryzyko wystąpienia cukrzycy. Związek między długim snem a zwiększonym ryzykiem cukrzycy jest obecnie trudny do wyjaśnienia.

W podsumowaniu autorzy stwierdzili, że ograniczenie snu może być niezależnym czynnikiem ryzyka objawowej cukrzycy.

Opracowane na podstawie: Diabetes Care / 2003-02-11

 

0 replies on “Związek między długością snu a częstością występowania cukrzycy u kobiet”