Badanie ALLHAT-werdykt czy wyzwanie?

Alberto Zanchetti; Giuseppe Mancia – The ALLHAT trial: a verdict or a challenge? J Hypertens 2003;21:223
Redaktorzy „Journal of Hypertension” zaprosili uznanych ekspertów w dziedzinie nadciśnienia do wyrażenia na łamach pisma swoich opinii, także krytycznych, na temat badania ALLHAT.

Zanchetti i Mancia apelują o traktowanie wyników badania w kategoriach wyzwania i podstawy przyszłych wysiłków badawczych, a nie ostatecznego werdyktu. Sami stawiają kilka pytań: Czy wyniki 4-5 letniej obserwacji można odnosić do znacznie dłuższego oczekiwanego życia chorych na nadciśnienie w średnim wieku? Czy zaobserwowane w ALLHAT zaburzenia metaboliczne z różną częstością występujące w badanych grupach mogą mieć znaczenie w dłuższej perspektywie? Jakie znaczenie dla wyników, zwłaszcza w grupie ACE-inhibitora, miał ograniczony wybór preparatów dopuszczonych w protokole do leczenia skojarzonego?

Zdaniem autorów, szczegółowa analiza bardzo licznych i ważnych klinicznie danych uzyskanych w badaniu ALLHAT z pewnością przyczyni się do lepszego poznania i skuteczniejszego leczenia nadciśnienia.

Opracowane na podstawie: Journal of Hypertension / 2003-02-06

0 replies on “Badanie ALLHAT-werdykt czy wyzwanie?”