Odmienności problemów zdrowotnych u kobiet

Vivian W. Pinn – Sex and gender factors in medical studies. Implications for health and clinical practice JAMA 2003;289:397
Od czasu, kiedy badania naukowe poświęcone zdrowiu kobiet przestały dotyczyć wyłącznie problemów związanych z hormonami płciowymi i macierzyństwem, wykazano znaczące różnice w etiologii, progresji, leczeniu i rokowaniu wielu chorób.

Kobiety i mężczyźni różnią się, na przykład, reakcjami na ból i leczenie przeciwbólowe. Kobiety mają zwykle niższy próg bólu (a jednocześnie częściej są nieodpowiednio leczone). Stwierdzono, że działanie niektórych leków przeciwbólowych jest u kobiet odmienne, czego przykładem są kappa-opioidy (np. pentazocyna), dużo skuteczniejsze u kobiet.

U kobiet trzykrotnie częściej niż u mężczyzn występuje zespół jelita drażliwego a niemal dwukrotnie częściej zespół przewlekłego zmęczenia. Innym przykładem są choroby psychiczne: depresja, anoreksja i bulimia.

Choroby autoimmunologiczne stanowią jedną z poważniejszych przyczyn zgonów u kobiet poniżej 65 roku życia. U kobiet, zwłaszcza po 65 roku życia, częściej występuje również cukrzyca typu 2.

Jednym z najczęściej dyskutowanych problemów są różnice dotyczące chorób układu sercowo-naczyniowego. Obecnie trwa co najmniej 14 dużych prób klinicznych poświęconych temu zagadnieniu. Rzecznicy zdrowia kobiet często powodują się na przykłady nierozpoznanych zawałów serca u kobiet, jednak w badaniu HERS liczba takich przypadków była niewielka.

Kobiety odmiennie reagują natomiast na niektóre leki antyarytmiczne. Wykazano na przykład, że zarówno płeć jak i zmiany hormonalne w cyklu miesiączkowym zwiększają podatność na występowanie zaburzeń typu torsades-de pointes.

Opracowane na podstawie: JAMA / 2003-01-22