Współwystępowanie uzależnień z innymi zaburzeniami psychicznymi

Jim Rosack – Comorbidity common in addicts, but integrate treatment rare Psychiatric News 2003;38:30
Na corocznym, XIII spotkaniu American Academy of Addicton Psychiatry, wiele mówiło się o częstym jednoczesnym występowaniu uzależnień i zaburzeń psychicznych.Według danych National Institute of Mental Health, prawie u 50% dorosłych pacjentów z zaburzeniami psychicznymi występują różnego rodzaju uzależnienia. W USA 34% pacjentów chorych na schizofrenię nadużywa alkoholu, a 33% substancji psychoaktywnych. Różnych substancji psychoaktywnych nadużywa 27% pacjentów z zaburzeniem depresyjnym nawracającym i aż 61% pacjentów z zaburzeniem afektywnym dwubiegunowym.

Blisko 90% nastolatków “eksperymentuje” z narkotykami i alkoholem, ale jedynie 3%-9% nadużywa potem narkotyków, bądź jest od nich uzależniona i 5%-8% nadużywa bądź jest uzależniona od alkoholu w wieku dorosłym. Nadal nie wiadomo, co stanowi wspólny czynnik ryzyka uzależnień i zaburzeń psychicznych.

Badania pokazują jednak, że niezależnie od tego, które zaburzenie wystąpiło wcześniej, lecząc uzależnienie nie należy zapominać o konieczności leczenia towarzyszących zaburzeń psychicznych. Niezbędne jest zintegrowane podejście terapeutyczne zamiast odrębnego traktowania poszczególnych problemów. Ważne jest nie tylko łagodzenie objawów, ale także działania terapeutyczne nastawione na rozwiązywanie sytuacji kryzysowych.

Badacze zgodnie stwierdzili, że wiele leków stosowanych u pacjentów z “podwójnym rozpoznaniem” powoduje objawy uboczne podobne do tych wywoływanych używaniem substancji psychoaktywnych i alkoholu. Jest to przyczyną częstych zmian leku, co wyraźnie obniża skuteczność leczenia. Zintegrowane formy leczenia nie tylko skracają czas hospitalizacji, ale także zmniejszają nasilenie dolegliwości i wydłużają okresy remisji.

Opracowane na podstawie: Psychiatric News / 2003-01-17

 

0 replies on “Współwystępowanie uzależnień z innymi zaburzeniami psychicznymi”