Wyniki badania Steno 2-komentarz redakcyjny

Caren G. Solomon – Reducing Cardiovascular Risk in Type 2 Diabetes NEJM 2003;348:457
Choroby układu krążenia występują u chorych na cukrzycę częściej i wcześniej niż w populacji ogólnej, będąc główną przyczyną zwiększonej śmiertelności w tej grupie pacjentów. Postuluje się, że zagrożenie to może być zmniejszone poprzez agresywne zwalczanie czynników ryzyka. Poza ścisłą kontrolą glikemii, interwencja taka obejmuje intensywne leczenie hipotensyjne i hipolipemizujące – zalecane wartości docelowe ciśnienia i lipidów są dla chorych na cukrzycę niższe niż dla osób bez cukrzycy.

Intensywne, wieloczynnikowe postępowanie wymaga jednak znacznego wysiłku ze strony lekarza i pacjenta, korzyści z jego wdrożenia powinny być zatem jednoznacznie dowiedzione naukowo. Badanie Steno-2 jest pierwszą próbą kliniczną wykazującą, że intensywne, wieloczynnikowe leczenie znacząco zmniejsza ryzyko powikłań sercowo-naczyniowych u chorych na cukrzycę.

Zdaniem autorki komentarza powszechne wdrożenie takiego postępowania nie jest jednak łatwe. Pacjent musi być zmotywowany do regularnych wizyt i oznaczeń laboratoryjnych oraz przyjmować często kilka leków, które mogą dawać objawy uboczne. Ponadto cele leczenia są trudne do osiągnięcia, nawet w komentowanym badaniu wartość docelową ciśnienia tętniczego (<130/80 mm Hg) osiągnęło mniej niż 50%, a glikemii (HbA1<6,5%) mniej niż 20% badanych w grupie leczonej intensywnie.

Z drugiej strony jednak, odsetki te wskazują, że potencjalne korzyści intensywnej, wieloczynnikowej interwencji, przy lepszej realizacji celów leczenia, mogą być nawet większe niż wykazano w badaniu Steno-2.

Opracowane na podstawie: NEJM / 2003-01-30

0 replies on “Wyniki badania Steno 2-komentarz redakcyjny”