Inhibitory zwrotnego wychwytu serotoniny a ryzyko krwawienia z górnego odcinka przewodu pokarmowego

Susanne Oksbjerg Dalton i wsp – Use of selective serotonin reuptake inhibitors and risk of upper gastrointestinal tract bleeding. A population-based cohort study Arch Intern Med 2003;168:59
Serotonina uwalniana przez płytki krwi odgrywa istotną rolę w hemostazie. Ponieważ płytki nie posiadają zdolności do produkcji serotoniny, wyczerpanie się zapasów tego związku oznacza wzrost prawdopodobieństwa powikłań krwotocznych.

W wielu doniesieniach klinicznych wskazywano na zwiększone ryzyko powikłań krwotocznych (w tym krwawienia z górnego przewodu pokarmowego) u osób stosujących inhibitory zwrotnego wychwytu serotoniny (SSRI). Obserwacje te zostały potwierdzone w niedawno opublikowanym badaniu case-control.

W celu przybliżenia skali tego zjawiska, autorzy z Danii badali częstość krwawienia z górnego odcinka przewodu pokarmowego u 26 005 osób stosujących SSRI, w porównaniu z osobami nie stosującymi leków z tej grupy (badanie kohortowe).

Podawanie SSRI bez innych leków wpływających na ryzyko powikłań krwotocznych, wiązało się z 3.6-krotnym wzrostem ryzyka krwawienia z górnego odcinka przewodu pokarmowego (3.1 incydentu na 1000 lat leczenia.) Jednoczesne przyjmowanie SSRI i niesteroidowych leków przeciwzapalnych (NLPZ) lub małej dawki aspiryny, zwiększało względne ryzyko krwawienia odpowiednio do: 12.2 i 5.2. Wzrost ryzyka krwawienia po SSRI był odwracalny i zanikał po przerwaniu leczenia. Z kolei leki przeciwdepresyjne nie działające na układ serotoninergiczny nie miały istotnego wpływu na prawdopodobieństwo krwawienia.

Podsumowując, SSRI zwiększają ryzyko krwawienia z górnego odcinka przewodu pokarmowego. Ten efekt jest potęgowany przez jednoczesne stosowanie NLPZ lub małej dawki aspiryny. Autorzy postulują dalsze badania związku leków przeciwdepresyjnych z krwawieniami, podkreślając powszechne stosowanie tych preparatów i możliwe implikacje zdrowotne zaobserwowanej zależności

Opracowane na podstawie: Jama Internal Medicine / 2003-01-13

 

0 replies on “Inhibitory zwrotnego wychwytu serotoniny a ryzyko krwawienia z górnego odcinka przewodu pokarmowego”