Przyczyny leczenia zapalenia gardła antybiotykami

Satinder Kumar, Paul Little i Nicky Britten – Why do general practitioners prescribe antibiotics for sore throat? Grounded theory interview study BMJ 2003;326:138
Wyniki badań wykazują, że większość zapaleń gardła jest wywołana zakażeniem wirusowym, ustępuje samoistnie i nie wymaga antybiotykoterapii. Badania sprzed kilku lat ujawniły, że lekarze często przesadnie oceniali oczekiwania pacjentów co do przepisania antybiotyku i czynili to dla utrzymania dobrych relacji z pacjentem. Ponieważ stosowanie antybiotyków w ostrych zapaleniach dróg oddechowych w Wielkiej Brytanii od tego czasu zmniejszyło się, autorzy pracy podjęli próbę oceny czynników kształtujących decyzję na podstawie ustrukturyzowanych wywiadów z 40 lekarzami pierwszego kontaktu.

Większość lekarzy potwierdziła, że antybiotyki nie są wskazane u osób z zapaleniem gardła, ale stosowała je u 1 do 5 na 10 konsultowanych chorych. Na decyzję miały wpływ przedłużające się i nasilające objawy choroby, brak pewności co do czynnika etiologicznego, obawa przed powikłaniami ogólnoustrojowymi, osobiste doświadczenie zawodowe i znajomość danego chorego. Chęć utrzymania dobrej relacji z chorym nie miała wpływu na podjęcie decyzji.

Indagowani przyznawali natomiast, że intencją przepisania antybiotyku było skrócenie czasu konsultacji i zapobieżenie ponownej wizycie. Autorzy sugerują, że dalszą redukcję stosowania antybiotyków przez lekarzy można osiągnać poprzez działania, które poprawią identyfikację chorych zagrożonych powikłaniami ogólnoustrojowymi, a jednocześnie są możliwe do wdrożenia w warunkach znacznego obciążenia ilością konsultowanych chorych w przychodni.

Opracowane na podstawie: BMJ / 2003-01-18

0 replies on “Przyczyny leczenia zapalenia gardła antybiotykami”