Badania przesiewowe w retinopatii-komentarz redakcyjny

R. Klein – Screening interval for retinopathy in type 2 diabetes Lancet 2003;361:190
W 1976 roku w badaniu Diabetic Retinopathy Study udowodniono skuteczność fotokoagulacji laserowej w leczeniu retinopatii proliferacyjnej. W kolejnych latach okazało się, że z możliwości terapeutycznych jakie daje fotokoagulacja laserowa nie korzysta w odpowiednim czasie znaczna ilość chorych na cukrzycę. Przyczyna tych niekorzystnych tendencji wynika z ograniczonych możliwości wykrycia retinopatii przez lekarzy rodzinnych.

Aby ujednolicić badanie chorych na cukrzycę i skutecznie zapobiegać utracie wzroku sformułowano zalecenia dotyczące badań skriningowych w kierunku retinopatii. Wg tych wytycznych osoby ze świeżo rozpoznaną cukrzycą typu 1 pierwsze badanie w kierunku retinopatii powinny mieć wykonane w ciągu najbliższych 3-5 lat, a następne corocznie. U osób z cukrzycą typu 2 pierwsze badanie należy wykonać w momencie rozpoznania cukrzycy, a następne powtarzać co rok. Mimo publikacji wytycznych w zalecany sposób badanych jest tylko 30%-50% pacjentów z cukrzycą.

Autor komentarza nie przychyla się do opinii badaczy Liverpool Diabetic Eye Study głoszącej, że u osób z cukrzycą bez retinopatii wystarczające są badania przesiewowe co 3 lata. Dłuższe przerwy mogą prowadzić do utraty kontaktu z pacjentem, a także do bagatelizowania przez niego zagrożenia. Zdaniem autora korzystniejsze są bardziej konserwatywne zalecenia corocznej kontroli z możliwością ich modyfikacji w zależności od indywidualnego ryzyka na podstawie poziomu glikemii i ciśnienia. Ponadto, obserwacje z komentowanego badania nie muszą odnosić się do innych populacji.

Opracowane na podstawie: Lancet / 2003-01-18

 

0 replies on “Badania przesiewowe w retinopatii-komentarz redakcyjny”