Proste testy laboratoryjne w diagnostyce grypy w praktyce lekarza pierwszego kontaktu

Norman Montalto – An office-based approach to influenza: clinical diagnosis and laboratory testing Am Fam Physician 2003;67:111
Przebieg grypy najczęściej związany jest z nagłym wystąpieniem objawów: nagły początek gorączki (<37.7 st.C), silnym bólem mięśni, stawów i głowy oraz nasilonym suchym kaszlem, uczuciem dyskomfortu w klatce piersiowej, uczuciem osłabienia, trwających nieraz do 2-3 tygodni. Chociaż podawanie szczepionki wydaje się być podstawowym postępowaniem w profilaktyce zachorowań na grypę, z uwagi na liczne groźne powikłania nadal istotne w praktyce lekarza pierwszego kontaktu jest różnicowanie “zwykłych przeziębień” i grypy.

W badaniach Boivina 2000, największą wartość predykcyjną miała gorączka powyżej 38 st.C (czułość 77.6%, specyficzność 55%). Żaden z objawów klinicznych nie pozwala jednak tak pewnie rozpoznawać etiologii infekcji, jak proste testy wirusowe oparte na metodach immunoenzymatycznych i immunofluorescencyjnych.

Autorzy artykułu porównują przydatność 5 testów diagnostycznych do stosowania w warunkach ambulatoryjnych. Wymaganym materiałem jest wymaz z nosogardzieli. Czas przeprowadzania testów waha się od 10 min. do 20 min, a koszt od 12 USD do 24 USD. Wyższą od wymienionych testów wartość diagnostyczną mają hodowle wirusów, ale wobec konieczności wdrożenia leczenia przeciwwirusowego w ciągu pierwszych 48 godzin, wydają się mało przydatne w praktyce lekarza rodzinnego.

Opracowane na podstawie: American Family Physican / 2003-01-01

0 replies on “Proste testy laboratoryjne w diagnostyce grypy w praktyce lekarza pierwszego kontaktu”