Kiedy należy rozpoznać nadciśnienie u nastolatków?

Barry J. Materson – What defines an adolescent as having hypertension? J Hypertens 2003;21:13
W styczniowym numerze Journal of Hypetension opublikowano wyniki węgierskiego badania populacyjnego, którego celem było określenie prawidłowych wartości ciśnienia tętniczego u młodzieży 95 centyla. Dla populacji USA pokrywają się one z wartościami definiującymi nadciśnienie u dorosłych (140/90 mm Hg), co stwierdzono na podstawie pomiarów ciśnienia u ponad 60 tysięcy dzieci w wieku 1-17 lat. Powstaje pytanie, czy uzyskane standardy można zastosować w innych populacjach.

Wyniki dużego węgierskiego badania populacyjnego zdają się temu przeczyć. Ciśnienie tętnicze mierzone u ponad 10 tysięcy uczniów w Debreczynie było wyższe niż u młodzieży amerykańskiej. Graniczne ciśnienie skurczowe wyznaczone na podstawie 95 centyla przekraczało 140 mm Hg.

Autor komentarza redakcyjnego podkreśla, iż wartości graniczne ciśnienia muszą być traktowane jako ustalone arbitralnie. Mają one znaczenie praktyczne, nie mogą jednak być jedynym wyznacznikiem decyzji o podjęciu leczenia. Zawsze uwzględnić należy inne czynniki, jak przynależność do określonej populacji, predyspozycja genetyczna czy styl życia.

Opracowane na podstawie: Journal of Hypertension / 2003-01-28

0 replies on “Kiedy należy rozpoznać nadciśnienie u nastolatków?”