Wpływ palenia papierosów na sztywność tętnic

A. Mahmud i J. Feely – Effect of smoking on arterial stiffness and pulse pressure amplification Hypertension 2003;41:183
Palenie papierosów jest jednym z głównych czynników ryzyka chorób o etiologii miażdżycowej, aczkolwiek dokładny mechanizm wpływu palenia na przyspieszenie rozwoju procesu miażdżycowego nie jest znany. Poza wpływem na krzepliwość krwi, lipidy i czynność śródbłonka naczyniowego, palenie papierosów może także wpływać na właściwości mechaniczne ściany naczyń tętniczych. Jak wykazano, wzrost sztywności tętnic jest niezależnym predyktorem zgonu oraz zdarzeń sercowo-naczyniowych, takich jak zawał serca czy udar mózgu.

W omawianej pracy autorzy badali wpływ przewlekłego i jednorazowego palenia tytoniu na właściwości sprężyste dużych tętnic. Do badania włączono 185 zdrowych, młodych osób (średni wiek 22 lata), palaczy i niepalących. Sztywność tętnic oceniano mierząc dwa wskaźniki: szybkości przemieszczania się fali tętna (PWV) oraz wzmocnienia aortalno-ramiennego (AI).

Młodzi palacze, w porównaniu z osobami niepalącymi, mieli zwiększone oba wskaźniki sztywności tętnic oraz wyższe ciśnienie skurczowe w aorcie (101 vs 97 mm Hg, p<0.01) przy podobnym ciśnieniu w tętnicy ramiennej w obu grupach. Dodatkowo, zarówno u palących jak i niepalących, wypalenie jednego papierosa prowadziło po kilku minutach do przemijającego wzrostu sztywności tętnic i ciśnienia.

Autorzy wykazali, że pod wpływem palenia papierosów już w młodym wieku dochodzi do niekorzystnych zmian w naczyniach tętniczych i wtórnych zaburzeń hemodynamicznych, które mogą prowadzić do przyspieszonego rozwoju miażdżycy.

Opracowane na podstawie: Hypertension / 2003-01-20

0 replies on “Wpływ palenia papierosów na sztywność tętnic”