Ilość nefronów u pacjentów z pierwotnym nadciśnieniem tętniczym

G. Keller i wsp – Nephron number in patients with primary hypertension NEJM 2003;348:101
Etiologia pierwotnego nadciśnienia tętniczego jest wieloczynnikowa i nie do końca wyjaśniona. Wiele obserwacji wskazuje, że defekt odpowiedzialny za rozwój nadciśnienia może znajdować się w nerce.

Wykazano na przykład, że “nadciśnienie podróżuje wraz z nerką” – przeszczepienie pacjentowi normotensyjnemu nerki od osoby z nadciśnieniem tętniczym prowadzi do wzrostu ciśnienia. Celem badania była weryfikacja hipotezy, że mniejsza ilość nefronów jest jednym z czynników rozwoju nadciśnienia tętniczego.

Wykonano autopsyjne badanie ilości nefronów w nerce za pomocą trójwymiarowej metody stereologicznej u 20 ofiar wypadków: 10 osób z nadciśnieniem tętniczym i/lub przerostem lewej komory serca i 10 zdrowych osobników, dobranych wiekiem, płcią, wzrostem i masą ciała.

Pacjenci z nadciśnieniem tętniczym mieli o połowę mniej nefronów niż osobnicy zdrowi (odpowiednio 702 379 i 1 429 200 w jednej nerce). Dodatkowo osoby z nadciśnieniem miały ponad dwukrotnie większą objętość pojedynczego nefronu, w porównaniu z grupą kontrolną.

Badanie potwierdza istnienie zaburzeń na poziomie histologicznym w nerkach u pacjentów z pierwotnym nadciśnieniem tętniczym. Być może zmniejszona ilość nefronów w nerce, spowodowana czynnikami genetycznymi lub środowiskowymi (np. opóźnieniem wzrostu wewnątrzmacicznego), utrudnia wydalanie ładunku wody i soli przez nerkę, sprzyjając tym samym rozwojowi nadciśnienia tętniczego.

Opracowane na podstawie: NEJM / 2003-01-09

 

0 replies on “Ilość nefronów u pacjentów z pierwotnym nadciśnieniem tętniczym”