Konsumpcja i rodzaj alkoholu a powikłania choroby wieńcowej

Kenneth J. Mukamal i wsp – Roles of drinking pattern and type of alkohol consumed in coronary heart disease in men N Eng J Med 2003;348:109
Wykazano, że umiarkowane spożycie alkoholu zmniejsza ryzyko choroby wieńcowej. Nie ustalono jednak związku pomiędzy sposobem spożywania alkoholu i rodzajem alkoholu, a ryzykiem powikłań wieńcowych.

W NEJM opublikowano wyniki 12-letniej obserwacji Health Professionals Follow-up Study. Do prospektywnego badania dotyczącego żywienia i diety włączono ponad 38 tysięcy mężczyzn w wieku 40-75 lat bez choroby wieńcowej, nowotworowej i alkoholowej, zatrudnionych w służbie zdrowia w USA. W latach 1986-1998 odnotowano 1418 zawałów.

W porównaniu do osób spożywających alkohol rzadziej niż raz w tygodniu stwierdzono istotną redukcję zawałów serca u osób spożywających alkohol 3-4 razy w tygodniu (o 32%) i 5-7 razy w tygodniu (o 37%). Zmniejszenie ryzyka było podobne przy konsumpcji <10g dziennie, 10-30 i >30g dziennie.

Na redukcję powikłań nie wpływały inne czynniki ryzyka choroby wieńcowej oraz spożywanie alkoholu z posiłkami lub pomiędzy posiłkami.

Badanie potwierdza istotny wpływ spożywania alkoholu na redukcję powikłań wieńcowych, niezależną od rodzaju i pory przyjmowania alkoholu. Autorzy zwracają uwagę na konieczność ostrożnej interpretacji wyników badań epidemiologicznych w aspekcie wskazań dla pacjenta. Postulują ustalenie z lekarzem sposobów konsumpcji alkoholu z uwzględnieniem złożonych efektów alkoholu i indywidualnej wrażliwości.

Opracowane na podstawie: NEJM / 2003-01-09

 

0 replies on “Konsumpcja i rodzaj alkoholu a powikłania choroby wieńcowej”