Umiarkowane spożycie alkoholu zapobiega cukrzycy

N. Nakanishi, K. Suzuki i K. Tatara – Alcohol consumption and risk for development of impaired fasting glucose or type 2 diabetes in middle-aged Japanese men Diabetes Care 2003;26:48
Wykazano, że umiarkowane spożycie alkoholu może zapobiegać chorobom układu sercowo-naczyniowego. Dane dotyczące ochronnego wpływu etanolu na występowanie zaburzeń metabolizmu glukozy nie są jednoznaczne.

Autorzy japońscy badali zależność pomiędzy spożyciem alkoholu a występowaniem nieprawidłowej glikemii na czczo (IFG) i cukrzycy typu 2 (D2). 2975 zdrowych mężczyzn w wieku 35-59 lat poddano 7-letniej obserwacji. Spożycie alkoholu oceniano na podstawie kwestionariusza i przeliczano na czysty etanol.

Zależność pomiędzy spożyciem alkoholu a zapadalnością na D2 i IFG okazała się mieć charakter krzywej U. Najniższą zapadalność na zaburzenia metabolizmu glukozy stwierdzono w grupie osób spożywających umiarkowane ilości alkoholu (23,0-45,9 g. etanolu/ dobę). Wyniosła ona dla IFG i D2 odpowiednio: 11,2 i 6,3/1000/rok.

Wykonano analizę wieloczynnikową, gdzie w modelu uwzględniono wpływ takich zmiennych jak: wiek, BMI, palenie papierosów, wywiad rodzinny, aktywność fizyczna. Średnie współczynniki ryzyka rozwoju zaburzeń metabolizmu glukozy dla osób: niepijących, pijących 0,1-22,9; 46-68,9; >=69 gramów etanolu/dobę, w porównaniu do grupy umiarkowanego spożycia (23-45,9g./dobę wyniosły odpowiednio: 1,51; 1,31; 1,18 i 1, 43.

Badania patofizjologiczne wykazały, że alkohol w umiarkowanej ilości zmniejsza insulinooporność. Towarzyszy temu wzrost wydzielania insuliny, związany ze stymulowanym alkoholem uwalnianiem substancji insulinogennych przez przewód pokarmowy. Wyższe dawki alkoholu wpływają toksycznie na komórki beta trzustki, metabolizm w wątrobie i obwodowe zużycie glukozy przez tkanki. Obserwacje te mogą tłumaczyć ochronny wpływ umiarkowanego spożycia i wzrost ryzyka cukrzycy przy dużym spożyciu alkoholu.

Opracowane na podstawie: Diabetes Care / 2003-01-20

 

0 replies on “Umiarkowane spożycie alkoholu zapobiega cukrzycy”