Leczenie nadciśnienia – po badaniu ALLHAT-komentarz redakcyjny BMJ

Bryan Williams – Drug treatment in hypertension BMJ 2003;326:61
W czasopismach medycznych pojawiają się komentarze dotyczące wyników badania ALLHAT. W styczniowym numerze BMJ swoją opinią dzieli się prof. Bryan Williams z uniwersytetu w Leicester.

Zdaniem autora najważniejsze wnioski z badania ALLHAT to: (1) diuretyki tiazydowe są co najmniej równie skutecznymi lekami pierwszego rzutu w nadciśnieniu u chorych starszych jak nowsze grupy, (2) korzystne efekty tiazydów wykazano również u chorych z cukrzycą (3) nie potwierdzono wątpliwości związanych z bezpieczeństwem stosowania Ca-blokerów, (4) dodatkowe (nie związane bezpośrednio z redukcją wartości ciśnienia) korzyści płynące ze stosowania inhibitorów ACE w dalszym ciągu wymagają potwierdzenia, (5) u większości osób z nadciśnieniem konieczne leczenie skojarzone (63% uczestników ALLHAT wymagało co najmniej 2 leków), w tym diuretyku tiazydowego.

Tak więc „większość chorych potrzebować będzie „koktajlu leczniczego” zawierającego diuretyk tiazydowy”. W odniesieniu do nieoczekiwanego stwierdzenia częstszego występowania niewydolności serca (NS) w grupie leczonej amlodypiną (o 38%) i lizynoprylem (o 19%) w porównaniu z chlortalidonem autor podkreśla, iż NS nie stanowiła głównego ani drugorzędowego punktu końcowego badania, wobec czego jej rozpoznanie nie było rygorystycznie definiowane i obiektywnie potwierdzane w trakcie obserwacji. Jako że rozpoznanie NS oparte było tylko na objawach klinicznych, nie dziwi rzadsze występowanie obrzęków u chorych przyjmujących diuretyk.

Autor komentarza podkreśla również różnicę ciśnienia między badanymi grupami (ciśnienie wyższe o 2 mm Hg u leczonych lizynoprylem), zrozumiałą w świetle faktu, iż chorzy starsi i rasa czarna (35% badanych) gorzej reagują na leczenie ACE inhibitorem. Tej wysokości różnica ciśnienia w bardzo dużym badaniu klinicznym może mieć znaczne przełożenie na wyniki w zakresie punktów końcowych.

Opracowane na podstawie: BMJ / 2003-01-11

 

0 replies on “Leczenie nadciśnienia – po badaniu ALLHAT-komentarz redakcyjny BMJ”