Dieta w prewencji chorób układu sercowo-naczyniowego. Kontrowersje wokół tłuszczów

William S. Yancy i wsp – Diets and Clinical Coronary Events. The truth is out there Circulation 2003;107:10
Pomimo, że w USA obserwuje się stopniowe zmniejszanie częstości dyslipidemii i zapadalności na chorobę wieńcową, wskaźniki dotyczące otyłości i cukrzycy rosną, co stwarza zagrożenie odwrócenia korzystnych trendów epidemiologicznych dotyczących chorób układu krążenia.

Autorzy artykułu w dziale “Special Review” pisma Circulation dokonali krytycznego przeglądu badań poświęconych wpływowi interwencji dietetycznych na występowanie powikłań sercowo-naczyniowych.

W 1970 roku, w klasycznym Seven Countries Study, wykazano bezpośrednią zależność pomiędzy zawartością tłuszczu w diecie a poziomem cholesterolu i pomiędzy poziomem cholesterolu całkowitego a występowaniem zgonów wieńcowych. W kolejnych, wykonywanych w ciągu następnych 20 lat badaniach stwierdzono jednak, że wielkość całkowitego spożycia tłuszczu nie ma związku z ryzykiem choroby wieńcowej, a nawet jak wykazano w Nurses Health Study i innych próbach, tłuszcze jednonienasycone mogą zmniejszać ryzyko choroby wieńcowej.

Co więcej, tłuszcze nasycone, mające zgodnie z klasyczną piramidą żywienia stanowić jedynie niewielką część przyjmowanych codziennie kalorii, wydają się wiązać z niewiele większym zagrożeniem niż węglowodany, będące podstawą piramidy. Dodatkowo margaryna, która miała być stosowana zamiast masła, zawiera szkodliwe kwasy tłuszczowe trans.

W czterech innych pracach epidemiologicznych również nie wykazano, by mężczyźni jedzący mniej tłuszczu żyli dłużej i rzadziej zapadali na zawały serca. Przeprowadzona przez Cochrane-Collaboration meta-analiza 27 randomizowanych badań, w których stosowano interwencję dietetyczną, również nie wykazała wpływu ograniczenia zawartości tłuszczu na śmiertelność całkowitą i sercowo-naczyniową. Większe nadzieje budzą kwasy tłuszczowe omega-3, z dobrym skutkiem podawane w badaniu GISSI-Prevenzione.

Zdaniem autorów, przyszłe zalecenia dotyczące diety powinny opierać sie o rygorystyczne badania, podobne do prób lekowych.

Opracowane na podstawie: Circulation / 2003-01-07

0 replies on “Dieta w prewencji chorób układu sercowo-naczyniowego. Kontrowersje wokół tłuszczów”