Wiek i płeć a występowanie cukrzycy i nietolerancji glukozy

The Decode Study Group – Age- and sex-specific prevalences of diabetes and impaired insulin regulation in 13 European cohorts Diabetes Care 2003;26:61
Występowanie cukrzycy (DM) i zaburzeń metabolizmu glukozy (IGT), definiowanych według nowych kryteriów WHO, nie jest w populacji europejskiej dokładnie określone. W zaleceniach różnych towarzystw diabetologicznych wciąż utrzymują się kontrowersje na temat rozpoznawania DM i IGT w oparciu o test obciążenia 75 g glukozy (OGTT).

Celem analizy była ocena częstości występowania DM i IGT w krajach europejskich, w zależności od wieku i płci chorych. Do analizy włączono 13 badań populacyjnych. U ponad 15 tysięcy osób w wieku 30-89 lat oceniono, między innymi, stężenie glukozy na czczo (FPG) i po 2 godzinach (2hPG) w teście obciążenia glukozą.

Stwierdzono, że częstość DM wynosi poniżej 10% do 60 roku życia i sięga 10-20% w przedziale 60-79 lat. Ponad połowa przypadków DM poniżej 50 roku życia nie była wcześniej rozpoznana. Wzrost częstości występowania DM i IGT w starszym wieku związany był z podwyższonymi wartościami 2hPG. U kobiet odnotowano częste występowanie nietolerancji glukozy w OGTT. Poniżej 70 roku życia cukrzyca i nietolerancja glukozy na czczo występowały częściej u mężczyzn.

Badanie potwierdza, że wykonywanie doustnego testu obciążenia glukozą zwiększa częstość rozpoznań DM i IGT w populacjach europejskich, w szczególności u kobiet i starszych mężczyzn. W opinii autorów, oznaczenie glukozy na czczo nie jest wystarczającym badaniem przesiewowym w populacji europejskiej. Wczesne rozpoznawanie DM i IGT powinno spowodować włączenie większej liczby chorych do programów prewencji powikłań cukrzycowych i sercowo-naczyniowych.

Opracowane na podstawie: Diabetes Care / 2003-01-13