Koszt prewencji pierwotnej cukrzycy typu II

The Diabetes Prevention Program Research Group – Costs associated with the primary prevention of type 2 diabetes mellitus in the Diabetes Prevention Program Diabetes Care 2003;26:36
Program Zapobiegania Cukrzycy (Diabetes Prevention Program, DPP) pokazał, że modyfikacja stylu życia i metformina zapobiegają lub opóźniają wystąpienie cukrzycy u ludzi z upośledzoną tolerancją glukozy. W badaniu DPP wzięły udział 3234 osoby średnio w wieku 51 lat o BMJ średnio 34.

Badanych losowo przydzielono do grupy otrzymującej placebo, metforminę (początkowo raz dziennie 850 mg, a następnie dwa razy dziennie 850 mg), oraz do grupy modyfikacji stylu życia (dieta, ćwiczenia fizyczne i modyfikacja zachowania). W porównaniu z grupą placebo, częstość występowania cukrzycy w ciągu 3 lat badania była o 58% niższa w grupie modyfikacji stylu życia i o 31% niższa w grupie metforminy.

W niniejszym artykule analizowano koszty powyższych interwencji. W ciągu 3 lat koszty medyczne, ponoszone przez system ochrony zdrowia były większe w grupie metforminy i modyfikacji stylu życia o odpowiednio: 2191 USD i 2269 USD, w porównaniu z placebo, czyli o około 750 USD/ pacjenta rocznie. W przypadku metforminy były to głównie koszty leku, w grupie modyfikacji stylu życia koszty pracy personelu doradzającego i monitorującego przestrzeganie zaleceń – największe w pierwszym roku próby i malejące w następnych.

Zarówno modyfikacja stylu życia jak i metformina skutecznie zapobiegają wystąpieniu cukrzycy u osób z upośledzoną tolerancją glukozy, co wiąże się jednak z wydatkami, zarówno dla służby zdrowia, jak i pacjentów. Koszty te powinny być postrzegane w świetle oszczędności związanych z uniknięciem choroby. Autorzy wskazują na potrzebę przeprowadzenia dokładnej analizy stosunku kosztów do korzyści zdrowotnych dla poszczególnych interwencji.

Opracowane na podstawie: Diabetes Care / 2003-01-13

 

0 replies on “Koszt prewencji pierwotnej cukrzycy typu II”