Działania niepożądane leków a hospitalizacje

Helene Peyriere i wsp – Adverse drug events associated with hospital admission Ann Pharmacother 2003;37:5
Działania niepożądane leków są istotną przyczyną chorobowości i śmiertelności oraz źródłem poważnych wydatków. Autorzy francuscy oceniają, że działania niepożądane występują u 4.7% chorych w momencie hospitalizacji, a u 2.1% rozwijają się w trakcie jej trwania.

Działania niepożądane stanowią szóstą pod względem częstości przyczynę zgonów w USA (106 tysięcy zgonów rocznie). Czynnikami ryzyka ich wystąpienia są: zaawansowany wiek, płeć żeńska oraz liczba przepisywanych leków.

Odsetek działań niepożądanych, którym można by zapobiec, różni się w zależności od autora i wynosi od 30% do 80%.

Chcąc lepiej poznać epidemiologię działań niepożądanych, Peyriere i wsp. przeprowadzili prospektywną analizę ich występowania w grupie 156 pacjentów hospitalizowanych w jednym ze szpitali Montpellier, w trakcie sześciu ośmiodniowych okresów. Stwierdzono 38 działań niepożądanych leków u 32 pacjentów. W 15 przypadkach były one przyczyną hospitalizacji, w 10 wystąpiły w trakcie pobytu w szpitalu, a u 13 chorych były obecne przy przyjęciu do szpitala, ale nie były jego przyczyną. Dotyczyły najczęściej układu nerwowego (23.6%), nerek (15.7%) i układu krwiotwórczego (13.1%).

Dwudziestu dwóm (57.9%) działaniom niepożądanym można było zapobiec; 20 z nich było następstwem błędu terapeutycznego (np. niewłaściwy sposób podania, interakcje, nieprawidłowe dawkowanie). Osoby z działaniami niepożądanymi pozostawały w szpitalu dłużej i przyjmowały większą liczbę leków.

Zdaniem autorów, przywiązywanie większej wagi do wywiadów chorobowych i czynników ryzyka działań niepożądanych zmniejszyłoby częstość ich występowania.

Opracowane na podstawie: Annals of Pharmacotherapy / 2003-01-13

 

0 replies on “Działania niepożądane leków a hospitalizacje”