Czynniki wczesnego i odległego ryzyka zgonu sercowego a prewencja pierwotna

A. Menotti i M. Lanti – Coronary risk factors predicting early and late coronary deaths Heart 2003;89:19
Ocena ryzyka zgonu sercowego w wieku średnim powinna wyznaczać strategię prewencji pierwotnej. Nie określono, czy jednorazowa ocena podstawowych wskaźników ryzyka wieńcowego wyznacza długoterminowe trendy umieralności z przyczyn sercowych. Problem ten analizowano w długoterminowej obserwacji ponad 1600 mężczyzn bez choroby wieńcowej, włączonych w wieku 40-59 lat do włoskiego badania epidemiologicznego.

W ciągu 35 lat obserwacji, u 214 mężczyzn stwierdzono zgon sercowy (nagły zgon sercowy lub zgon w przebiegu zawału serca). Oceniano ryzyko zgonu sercowego w przedziałach 5-letnich. Analizowano 6 podstawowych wskaźników ryzyka: wiek, ciśnienie skurczowe, cholesterol całkowity, aktywność fizyczną, BMI, palenie papierosów. Stwierdzono, że wszystkie wskaźniki, oprócz BMI, przewidywały ryzyko zgonu sercowego z podobną wartością rokowniczą w kolejnych okresach obserwacji.

Badanie wskazuje na stałą wartość oceny ryzyka zgonu sercowego na podstawie pięciu podstawowych czynników ryzyka. Ich stabilna wartość rokownicza w 5-letnich okresach obserwacji pozwala na uniwersalne zastosowanie w ocenie ryzyka w wieku średnim.

W opinii autorów, modyfikacja wybranych wskaźników ryzyka powinna wpływać na redukcję ryzyka zgonu sercowego i innych powikłań sercowo-naczyniowych. Wskazana jest przynajmniej jednorazowa (złożona z prostych wskaźników) ocena ryzyka w średnim wieku i odpowiednia strategia prewencji choroby wieńcowej.

Opracowane na podstawie: Heart / 2003-01-06

0 replies on “Czynniki wczesnego i odległego ryzyka zgonu sercowego a prewencja pierwotna”