Neuroanatomiczne nieprawidłowości przed wystąpieniem psychozy i w czasie jej trwania

Christos Pantelis i wsp – Neuroanatomical abnormalities before and after onset of psychosis: cross-sectional and longitudinal MRI comparison Lancet 2002;361:281
Psychozy objawiają zaburzeniami myślenia, odczuwania, percepcji i zachowania, co trudno jednak wykryć we wczesnej fazie choroby. Wykazano również nieprawidłowości neuroanatomiczne towarzyszące psychozom, nie jest pewne jednak czy zmiany mają charakter stały, czy też postępują wraz z przebiegiem choroby.

Badania wykonane we wczesnym stadium zaburzenia są niezbędne dla zrozumienia neurobiologii i skutecznego leczenia psychoz. W omawianym projekcie przebadano za pomocą rezonansu magnetycznego (MRI) 75 pacjentów z objawami prodromalnymi psychozy. Wykluczono osoby z urazami głowy, napadami drgawkowymi, chorobami naczyniowymi mózgu, innymi chorobami neurologicznymi, zaburzeniami czynności tarczycy oraz przyjmujące sterydy.

23 osoby rozwinęły w ciągu 12 miesięcy obserwacji psychozę. Pacjenci, u których wystąpiły objawy psychozy mieli w początkowym badaniu MRI mniej substancji szarej w okolicy środkowo-skroniowej prawej, bocznej-skroniowej prawej, czołowej dolnej prawej i obustronnie w zakręcie obręczy. 21 osób objęto obserwacją prospektywną – 10 z objawami psychozy (schizofrenia-5, epizod maniakalny-1, zaburzenie schizoafektywne-1, ostre wielopostaciowe zaburzenie psychotyczne-1, nieokreślona psychoza nieorganiczna-1, duży epizod depresyjny z objawami psychotycznymi niezgodnymi z nastrojem-1) oraz 11 bez objawów psychozy.

W porównaniu ze stanem wyjściowym, po 12 miesiącach pacjenci z objawami psychozy mieli znacząco mniej substancji szarej w lewym zakręcie przyhipokampowym, lewym zakręcie wrzecionowatym, części nadoczodołowej lewego płata czołowego, korze móżdżku po stronie lewej i obustronnie w zakręcie obręczy. Osoby bez psychozy miały jedynie niewielkie zmiany w móżdżku.

Wyniki badania dają nadzieję na opracowanie metody wczesnej identyfikacji osób z dużym ryzykiem rozwoju psychozy. Obecnie leczenie wdraża się dopiero po upewnieniu się co do rozpoznania, mimo, iż istnieją dowody, że opóźnienie leczenia pogarsza rokowanie.

Opracowane na podstawie: Lancet / 2003-01-25

 

0 replies on “Neuroanatomiczne nieprawidłowości przed wystąpieniem psychozy i w czasie jej trwania”